ไม่นานมานี้มีสัมมนาเกี่ยวกับ ‘วิชาชีพครู’ ที่ชวนให้ขบคิดด้าน ‘การปั้นบุคลากรเพื่อเป็นครูผู้สอนในอนาคต’ นั่นคือ ‘ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์’ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


โลกเปลี่ยนไป ‘ครูไทย’ ยิ่งต้องเปลี่ยนตัวเอง

ในอดีต ครู เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนประพฤติดี ทำความดี แต่ด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ลดน้อยลง จึงหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของครูในเชิงสร้างสรรค์ โดยในงานสัมมนา ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์* ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือที่นักศึกษาเรียกว่า พี่เอ้ มากล่าวถึงการปรับตัวของครูสู่การเป็น ‘ครูยุคใหม่’ ว่า

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ครู…ต้องไม่ยัดเยียด แต่ต้องส่งเสริมการเป็นครูในยุคที่เด็กสามารถหาความรู้ได้เอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่การหยิบสีมาแต้มอีกต่อไป แต่เป็นการมองเด็กแต่ละคนว่า ‘เขาเป็นสีอะไร’ และ ‘เราต้องส่งเสริมเขาอย่างไรมากกว่า’ วันนี้พี่เอ้มาบรรยายให้น้องๆ ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาสถาปัตยกรรม สจล. ฟัง เรียกได้ว่าน้องๆ เหล่านี้กำลังจะเป็นครูในอนาคต และจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เรียกว่า ‘หักศอก’ 

แม้ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่มนุษย์มีทักษะเหนือกว่า คือ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ เราจึงควรสร้างเด็กให้คิดนอกกรอบและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตรงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญครับ”


ยุค Disruption ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าเดิม!

อธิการบดี สจล. ผู้มีแนวคิดและดำเนินการในหลากหลายด้านเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการศึกษาไทย เน้นการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกอนาคต ยังกล่าวด้วยว่า ครู เป็นอาชีพที่ท้าทายอย่างยิ่งในยุค Disruption

“ครูในอนาคตจะเป็นอาชีพที่ถูกท้าทายมากที่สุด ในยุคที่เด็ก I don’t care คือ ไม่สนว่าเรียนแล้วได้อะไร ไม่เชื่อว่าหลักสูตรตอบโจทย์ชีวิต ผนวกกับยุคนายจ้าง I don’t care เหมือนกัน คือ ไม่สนว่าคุณเรียนจบแล้วได้ปริญญาอะไรมา หรือจะจบมหาวิทยาลัยดังแค่ไหนก็ตาม หากทำงานไม่ได้ ไม่ดี ฉันก็ไม่สน ไม่จ้าง ครูจึงต้อง เปลี่ยน เพราะหากไม่เปลี่ยน ไม่ใช่แค่ แพ้ แต่จะถึงกับ สูญพันธุ์

ดังนั้น ครูยุค Disruption ควรต้องสอนเด็กให้ทำงานได้ ทำงานเป็น มีความเชี่ยวชาญจริง ไม่ใช่สอนเพื่อไปสอบ เพื่อได้ปริญญา เพราะใบปริญญากำลังจะหมดความนิยม” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ด้านนักศึกษาผู้จัดงานสัมมนา ‘ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์’ นางสาววิรากานต์ เสียมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. กล่าวถึงประเด็นที่ได้จากการฟัง ศ.ดร.สุชัชวีร์ ว่า 

“ทำให้ได้เรียนรู้ รับรู้ พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่โลก Disruption ที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลา ได้รู้ว่าการออกแบบชีวิตของตัวเองจะเรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเรียนรู้หลายๆ องค์ความรู้ และการตั้งเป้าหมายของตัวเองที่จะพัฒนาศักยภาพขึ้นไปสู่ ‘ครูยุคใหม่’ ต้องปรับตัวให้ทันผู้เรียนและเทคโนโลยี สามารถนำบทเรียนที่ได้จากรั้วสถาบันฯ และประสบการณ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งให้มากกว่าความเป็นครู ไปถ่ายทอดให้แก่สังคมได้ค่ะ”


*งานสัมมนา ‘ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์’ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ‘Seminar in Architectural Education’ ซึ่งมีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี IE. Tech. และฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘IE. Tech. NEXT To E- SMART มากกว่าความเป็นครู’