แม้คำว่า AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะกลายเป็นคำที่คุ้นหู ใกล้ตัวเรา หรืออยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ รอบกาย ในฐานะผู้ใช้ (User) ใช้งานกันเพลินๆ ได้ แต่การนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร กลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด


ถอดบทเรียนจากผู้นำในแต่ละภาคส่วนจากงาน ‘CMKL Tech Summit 2018′

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดงาน CMKL Tech Summit 2018 ขึ้น โดยรวบรวมวิทยากรจากภาคเอกชนและภาคการศึกษาทั้งในไทยและระดับโลกมาถ่ายทอดถึงสถานการณ์ พัฒนาการด้าน AI และบทเรียนสำคัญจากการใช้ AI ในภาคธุรกิจ

  • AI ในภาคธุรกิจ : ใครได้รับประโยชน์ VS ใครได้รับผลกระทบ
CMLK TEch Summit 2018
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวถึงประโยชน์จากการใช้ AI และกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบว่า

“AI ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคธุรกิจได้ในวงกว้าง ทั้งช่วยเพิ่มยอดขาย ตรวจสอบการทุจริต สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภค เป็นแชตบอตที่ช่วยเหลือผู้บริโภควิเคราะห์และคาดเดาพฤติกรรมผู้บริโภคได้ โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก AI สูงในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบริการด้านการเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และมีอีกหลายกลุ่มธุรกิจที่เริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เช่น โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ เกษตรกรรม” 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ ยังกล่าวอีกว่า AI ช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาร่วมมือกัน จะทำให้เกิดนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังแห่งอนาคตได้


นำ AI มาใช้เรียนรู้หมูในฟาร์ม

คุณวรนันท์ วรมนตรี

ความร่วมมือระหว่างเบทาโกรกับซีเอ็มเคแอลคือ ทางมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน ให้ร่วมจัดทำโครงการทดลองเกี่ยวกับ AI โดย คุณวรนันท์ วรมนตรี Corporate Strategist บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ใช้ AI ช่วยเรียนรู้พฤติกรรมของหมูในฟาร์ม มาประมาณ 1 ปีแล้ว เพื่อให้ทราบได้อย่างทันท่วงทีว่า หมูตัวใดมีอาการป่วย ช่วยให้รักษาหมูได้ทัน ลดอัตราการตายของหมู และคงผลิตภาพ (Productivity) ให้ยังอยู่ในระดับสูง

แต่การดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างศึกษา เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งเบทาโกรและคณาจารย์ได้เรียนรู้ผ่านอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ต้องทำงานกับอุจจาระหมู ก็ต้องทนกลิ่นเหม็นกันต่อไ

หากโครงการสำเร็จจะไม่ได้ช่วยเพียงแค่บริษัทเท่านั้น
แต่สามารถนำไปช่วยได้ทั้งอุตสาหกรรม”
– วรนันท์ วรมนตรี , เบทาโกร –


ถามผิด…ธุรกิจไม่มีอะไรเปลี่ยน

ที่ผ่านมา หลายองค์กรมักตั้งคำถามว่า “ฉัน/องค์กรจะสามารถใช้ AI ได้อย่างไร”

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดมุมมองว่า เป็นการเริ่มต้นตั้งคำถามที่ผิด หากต้องการจะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร คำถามที่ควรเริ่มถามคือ

  • เป้าหมายขององค์กรคืออะไร?
  • AI จะสามารถปลดล็อกให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร?

“AI เป็นแค่เครื่องมือ AI ไม่สามารถรู้เองได้ว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร ดังนั้น
ตัวองค์กรเองจำเป็นต้องนำเป้าหมายขององค์กรเป็นตัวตั้งก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าจะนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างไร ไม่ใช่เอา AI มาเป็นตัวตั้ง”

ที่สำคัญ องค์กรและผู้บริหารต้อง ‘เลิก’ และ ‘เริ่ม’ บางอย่าง
เลิก : มอง AI และ Big Data ว่าเป็น ‘กระสุนเงิน’ ที่จะช่วยบุกทะลวงแก้ไขทุกปัญหาให้องค์กร
เลิก : ตั้งความหวังสูงเกินกว่าความเป็นจริง
เริ่ม : เปิดโอกาสให้พนักงานและองค์กรกล้าที่จะผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ 

หากผู้บริหารปิดกั้นความผิดพลาดและยังตั้งความหวังไว้สูง ทีมงาน/พนักงานก็จะกลัวการทำสิ่งใหม่ๆ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น เพราะทุกคนกลัวก็กลับไปทำสิ่งเดิมๆ กลับไปอยู่ใน Comfort Zone หรือ Safe Zone พื้นที่ปลอดภัย (แต่ไม่ยั่งยืน)


กลั่นน้ำมันได้ แต่ยังหาคนเก่ง AI ไม่ได้/ไม่พอ
คุณสุวัฒน์ มีมุข

คุณสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แม้บริษัทจะมีวิศวกรอยู่มากมายในโรงกลั่น แต่บริษัทก็ยังประสบปัญหา 2 เรื่อง ได้แก่ 

  • การหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และการจัดการข้อมูล
  • การรวบรวมชุดข้อมูล (Data Collection) ให้เพียงพอสำหรับ AI และอัลกอริทึมสำหรับประมวลผล

สำหรับปัญหาเรื่องการหาพนักงานนั้น คุณสุวัฒน์เปิดเผยว่า แก้ไขโดยทยอยฝึกอบรมและพัฒนาวิศวกรภายในให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI ผ่านหลักสูตรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ก็สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมดำเนินงานควบคู่กันไป เพื่อให้บริษัทมีทีม AI เพิ่มขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนปัญหาด้านการรวบรวมชุดข้อมูลนั้น บางจากอยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อไป


สนใจเรื่อง AI อยู่ใช่ไหม แนะนำบทความเหล่านี้ให้อ่านต่อ

ส่องความล้ำหน้าด้าน HealthCare ที่นำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาช่วย (ดูแล) ชีวิต

CommonSense Robotics หุ่นยนต์ AI ส่งผักอย่างไวในอิสราเอล

อาลีบาบา เยือน EEC ถ่ายทอดวิชา ‘ระบบหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าในโกดัง’ ให้ผู้ประกอบการ EEC ปฏิวัติโลจิสติกส์ไทยให้ไปไกลได้กว่าเดิม

ใครกันที่เข้าขบวนผลักดันอุตสาหกรรม Robotics & AI ร่วมกับ FIBO?