ก่อนไปถึง ‘ไทยแลนด์ เมดิคัล ฮับ’ ไทยมีความพร้อมทางการแพทย์แล้วหรือ? คำถามที่การประชุมขับเคลื่อน EEC HDC มีคำตอบให้

การแพทย์ไทย มีความพร้อมแค่ไหนกับการเป็น ‘ไทยแลนด์ เมดิคอล ฮับ’ ศูนย์รวมการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร รู้กัน ผ่านบทความนี้