ยกระดับ ‘การศึกษา’ สู่ New S-Curve ความหวังที่รอมานาน

ระบบการศึกษาไทยถูกค่อนแคะมาโดยตลอดว่าไม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ บัณฑิตจบมาแล้วทำงานไม่เป็น หรือจบมาแล้วไม่ได้ทำงานตามสาขาที่เรียนมา