“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

แม้ว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจะอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ทว่า ต้องการกำลังคนในด้านนี้อีกไม่น้อย ‘สถาบันอาหาร’ จึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ EEC-HDC เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต