เปิดตัว ‘นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0’ หนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยให้ไปสู่ Thailand Medical Hub

เปิดตัว ‘นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0’ นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในแวดวงสาธารณสุขไทย