น้อมรำลึกถึง ส.ค.ส. ในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชื่อว่าคนไทยยังคงคิดถึง “ส.ค.ส.ในหลวง ร.9” เพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอนและพรปีใหม่ บทความนี้จึงนำเสนอตั้งแต่ปีแรกที่เกิด ส.ค.ส. พระราชทาน และความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี