สาลิกาคาบข่าว Vol.1/62

154

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ

ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 ..62

สํานักพระราชวัง ได้ออกประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีใจความดังนี้

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดําริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 1 มกราคม พุทธศักราช 2562

โชว์ข้อมูล 5 จังหวัดใช้ดาต้าช่วงปีใหม่สูงสุด

Facebookครองแชมป์

www.dtac.co.th

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 พบว่ามีสถิติการใช้งานดาต้าสูงสุด (Peak hour period) ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 . โดยภาพรวมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มียอดการใช้งานเพิ่มขึ้น 1.52 เท่า (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.30 .) สำหรับจังหวัดที่ครองแชมป์การใช้งานสูงสุด 5 อันดับคือ 1. กรุงเทพ 2. สมุทรปราการ 3. ชลบุรี 4. ปทุมธานี 5. สมุทรสาคร สำหรับแอปพลิเคชันที่นิยมใช้งานสูงสุดคือ 1. Facebook/Facebook Messenger 2. LINE 3. YouTube 4. Instagram และ 5. Twitter

อีอีซีเนื้อหอมอสังหาฯจ่อลงทุน

รอลุยต่อหลังเลือกตั้ง

www.home.co.th

นายสืบวงศ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรากรุ๊ป กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในปัจจุบันการลงทุนโครงการใหม่ยังมีอัตราการขยายตัวคงที่และต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมาก ทำให้บริษัทอสังหาฯจากส่วนกลางเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการจำนวนมาก เพื่อรองรับดีมานด์ในอนาคต อย่างไรก็ตามความต่อเนื่องของมาตรการและการลงทุนในโครงการอีอีซียังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดในอนาคตผู้ประกอบการอสังหาฯจึงจับตาดูปัจจัยด้านการเมืองและความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รวมถึงมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ก่อนการลงทุน

อุตุฯเตือนใต้กลางล่าง

รับมือพายุปาบึก’ 3-5 ..

www.tmd.go.th

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 เรื่องพายุปาบึกโดยระบุว่า ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึก” (PABUK) แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 6.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.8 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย โดยมีผลกระทบคือในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล และในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 มกราคม

ปตท.สผ.ขนพนักงานขึ้นฝั่ง

หนีพายุเข้าอ่าวไทย

รายงานข่าวจาก บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงรายงานพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง เกี่ยวกับสถานการณ์พายุดีเปรสชันที่กำลังเคลื่อนที่เข้าบริเวณอ่าวไทยว่า ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปตท.สผ. จึงได้ส่งพนักงานและผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเนื่องด้วยสภาพอากาศดังกล่าวกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา ระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง ระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราว เคลื่อนย้ายแท่นเจาะและเรือสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันที่ 31 .. 61

แนะผู้ส่งออกใช้สิทธิ 0%

เอฟทีเออาเซียนฮ่องกงเริ่ม Q1 ปีนี้ 

asean.dla.go.th

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รองรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกง (AHKFTA) หรือ FORM AHK เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดฮ่องกง หลังจากที่อาเซียนและฮ่องกงได้ร่วมลงนามในความตกลงฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และขณะนี้สมาชิกอาเซียนและฮ่องกงกำลังเร่งดำเนินการภายในเพื่อเตรียมรองรับการเปิดเสรี ซึ่งคาดว่าความตกลงฯดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกปี 2562 เมื่อภาคีสมาชิกอย่างน้อย 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง และประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จตามบัญญัติของความตกลงฯ โดยผู้ที่สนใจจะใช้สิทธิประโยชน์ AHKFTA ในการลดภาษีเหลือ 0% เพื่อส่งออกไปยังฮ่องกง ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์เอาไว้ล่วงหน้า

ฝนตกดินถล่มอินโดฯสังเวยเบื้องต้น 9 ศพ

เร่งค้นหาผู้สูญหาย 34 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 1 ..ว่า นายซูโตโพ เพอร์โว นูโกรโฮ โฆษกสำนักงานบรรเทาพิบัติภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย แถลงเกิดดินถล่มในจังหวัดชวา ทางตะวันตกของอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเย็นวันส่งท้ายปีที่ผ่านมา ทีมค้นหาและกู้ภัยพบศพผู้เสียชีวิต 9 ศพและค้นหาต่อไปเพื่อหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างน้อย 34 คนที่สูญหายจากเหตุดินถล่มหลังฝนตกหนักดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันค้นหา แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้ดินทรุดตัว ไฟฟ้าถูกตัดขาดและถนนหนทางที่ทั้งแคบและขรุขระ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถลำเลียงเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อใช้ในการค้นหาได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 4 ราย รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอีกราว 60 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามอพยพออกจากพื้นที่