จะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรม ก็ยังทรงคุณค่า มีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เสมอ ยิ่งประเทศนั้นมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ หลากหลาย และรู้วิธีที่จะนำเสนอวัฒนธรรมนั้นให้โดดเด่น ก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบ สามารถนำวัฒนธรรมประจำชาตินั้นไปต่อยอดสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้คนในประเทศ เสริมเศรษฐกิจให้มั่นคงได้ และแน่นอนว่า ประเทศไทยเรา ก็มีทั้งการละเล่น ศิลปะวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มากมายให้หยิบเอามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง มวยไทย ก็เป็นทั้ง ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและกีฬาประจำชาติ ที่นำมาจัดเป็นการแสดงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมได้เช่นกัน จึงไม่ยากเลย ที่จะนำแนวคิด ‘ธุรกิจ มวยไทย 4.0’ ที่กำลังจะพูดถึงนี้ มาเป็นตัวช่วยสร้างรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวของไทย


ธุรกิจ มวยไทย 4.0’ ใช้มวยไทยเชื่อมโลก สร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่รู้ตัว

ที่ผ่านมา มีตัวอย่างของอุตสาหกรรมกีฬาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้มหาศาลให้กับนานาประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายประเทศในโลกจะหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ความสําเร็จของกีฬาระดับประเทศ ก็สามารถแสดงออกถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดการแข่งขันกีฬา ที่ธรรมเนียมสําคัญของพฤติกรรมการบริโภคกีฬา คือ การเข้าชมเกมการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ชมกีฬาเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้อุตสาหกรรมกีฬาเติบโตสูงและสร้างรายได้ทางธุรกิจมหาศาลตามมา

โดยโมเดล ธุรกิจ มวยไทย 4.0 ที่มีจุดมุ่งหมายใช้อุตสาหกรรมกีฬาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี้ ได้นำมาปรับใช้แล้วกับ มวยไทย ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่เป็นกีฬาที่อยู่คู่กับคนไทย เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะแม่ไม้มวยไทยที่ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวปกป้องผืนแผ่นดินไทยมาแต่สมัยเก่าก่อน จนกระทั่ง เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ มวยไทยจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดการแข่งขันชกมวย และปรับรูปแบบเป็นการกีฬาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

และในอีกด้าน “มวยไทย” ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540) เรียบร้อยแล้ว


มิติใหม่ของ ธุรกิจการกีฬาที่เกื้อหนุนธุรกิจการท่องเที่ยว

จากเอกสารเผยแพร่ที่กล่าวถึง “กรณีศึกษา ‘มวยไทยเชื่อมโลก’ ธุรกิจกีฬาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว” ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ที่อธิบายภาพรวมการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทยว่ามีโมเดลการดําเนินธุรกิจอย่างไร มีการจัดการแข่งขันอย่างไร และหากต้องการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ต้องประกอบไปด้วยตัวแปรด้านใดบ้าง และการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทยให้เป็นตัวสร้างรายได้ให้คนในประเทศ องค์กร ภาคธุรกิจ ของไทยได้อย่างไร

เอกสารฉบับนี้ได้เน้นย้ำดังที่เกริ่นข้างต้นว่า ด้วยประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเพื่อชม และซึมซับความเป็นไทยเหล่านี้ ซึ่งนอกเหนือจากการมาชมการแสดงไทยๆ อย่าง นาฏศิลป์ไทย หรือมวยไทยแล้ว ตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หลายแห่ง ยังจัดกิจกรรมเวิร์คชอป ทำอาหารไทย ย้อมผ้าสีธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเทศกาลไทยๆ

ทว่า ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น ก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาไทยๆ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อย่างการจัดการแข่งขันมวยไทยที่จัดได้ว่าเป็นต้นแบบของปรากฎการณ์ มวยไทยเชื่อมโลก คือ การแข่งขัน ไทยไฟท์ ที่มีบทบาทอย่างมากในการทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลก

โดยรูปแบบของการจัดการแข่งขัน ไทยไฟท์ จะเวียนไปจัดการแข่งขันตามสนามแข่งขันในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันแต่ละแมทซ์ ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวขาจร ที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขัน รวมถึงยังสร้างกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ที่เดินทางไปชมการแข่งขันยังประเทศต่างๆที่จัดการแข่งขันขึ้นด้วย

และเพราะการแข่งขัน ไทยไฟท์ “ติดตลาด” แล้วนี่เอง ที่ก่อให้เกิดอานิสงส์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยมากมายหลายด้าน เริ่มจากที่ชาวต่างชาติได้รู้จักมวยไทยมากขึ้น ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ก็ต้องหาเวลาไปชม มวยไทย ทั้งที่เป็นการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย และที่เป็นการแข่งขันมวยไทยจริงๆ ตามสนามมวย

ไม่เพียงเท่านั้น ที่ผ่านมายังมีนักท่องเที่ยวบางส่วน ที่เลือกจะอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น เพื่อลงเรียนในคอร์สศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในฐานะศิลปะป้องกันตัว ซึ่งในอีกทางหนึ่ง จัดเป็นการยกระดับให้มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ต่อยอดจากการชกมวยสากลได้อย่างภาคภูมิ


เมื่อมวยไทยติดตลาด ก็ได้เวลาที่ผู้ประกอบการไทย ไปโกยเงินในธุรกิจกีฬาในต่างประเทศ

ขณะที่ ในรายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ก็ได้เปิดเผยถึงโอกาสในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเกี่ยวกับมวยไทยในทวีปยุโรปและประเทศเยอรมนีว่า ในตอนนี้กีฬามวยไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก และมีค่ายมวยเปิดใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และในยุโรป

หากอ้างอิงจากสถิติล่าสุดในรายงานข่าวนี้จะพบว่าที่ยุโรปมีการสอนมวยไทยในสถานกีฬาจำนวนมากกว่า 3,869 แห่ง ใน 36 ประเทศ ส่วนในเยอรมนี มีจำนวนผู้นิยมมวยไทยเพิ่มขึ้นทุกปี มีค่ายมวยไทยและสถานฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวที่ทำการสอนมวยไทย จำนวนมากกว่า 125 แห่ง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมีโอกาสสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของไทย ตลอดจนการลงทุนเปิดค่ายมวยไทยในประเทศไทยและเยอรมนีหากมีผู้สนใจลงทุน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของมวยไทยในยุโรปจะต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองของแต่ละประเทศในยุโรปด้วย หากเศรษฐกิจในยุโรปดี ก็ย่อมส่งผลให้มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนเมื่อมีการจัดแข่งขันมวยไทย ทางไทยก็มีโอกาสส่งนักชกไทยที่มีชื่อเสียงไปแข่งขันในยุโรปอย่างต่อเนื่อง และหากทำได้จริงจะก่อผลดีในระยะยาวทำให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของไทยที่เกี่ยวกับมวยไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เพราะจากรายงานฉบับเดียวกันนี้ ยังระบุว่า ตัวเลขการเติบโตด้านเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการส่งออกอุปกรณ์มวยไทยไปต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย นักมวย และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ต่อยอดโอกาสการค้าการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องSalika’s Says

บทความวิชาการในวารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 เรื่อง “รูปแบบการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทย” ได้ให้คำแนะนำ เรื่อง การพัฒนาการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ผู้ชมให้ความสนใจในการเข้ามาชมการแข่งขัน ที่จะขับเคลื่อนการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จได้

  1. สนามมวย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจมวยไทยอาชีพ เพราะการจัดการแข่งขันมวยต้องอาศัยสนามมวยที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขันที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 จากนั้น ต้องมีการกำหนดหน้าที่การจัดการ การจัดองค์กร การวางแผน การนำบุคลากร การประเมินผล การจัดหาสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์รายการ การกำหนดปัจจัยส่วนผสมการตลาด การบริหารงานภายในองค์กร และการทำงานร่วมกับโปรโมเตอร์ โดยทุกปัจจัยต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สิ่งแวดล้อมกายภาพสนามมวย ตั้งแต่ที่จอดรถ บรรยากาศภายในสนาม การรักษาความสะอาด ความสะดวกสบายของที่นั่งชมการแข่งขัน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในสนาม การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชม
  3. ภูมิปัญญามวยไทย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย โดยการนำเสนออัตลักษณ์มวยไทยในการจัดการแข่งขันอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ทั้งการไหว้ครู การเผยแพร่ประวัติศาสตร์และความสำคัญของการไหว้ครู การใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยในการแข่งขัน
  4. ผู้ชม ใช้ 2 แนวทาง คือ การรักษากลุ่มผู้ชมที่เป็นลูกค้าประจำอย่างผู้ชมชาวไทย และการขยายกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวมากขึ้น
  5. การแข่งขัน จัดการแข่งขันโดยทำงานร่วมกันระหว่างสนามมวย โปรโมเตอร์ และหัวหน้าค่าย เพื่อให้เกิดรายการแข่งขันมวยขึ้น การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ ทั้งการจัดการแข่งขันแบบบันเทิง รวมถึงการจัดการแข่งขันโดยการประกบคู่มวยให้มีนักชกชาวไทยกับชาวต่างชาติ และใช้แนวทางการสร้างเรื่องราว การคิดคอนเซปท์ของรายการแข่งขัน เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ สนใจเข้าชมการแข่งขัน

ที่มา :

  • เอกสารเผยแพร่ เรื่อง “กรณีศึกษา “มวยไทยเชื่อมโลก” ธุรกิจกีฬาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว” (http://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20180802091145.pdf)
  • บทความวิชาการในวารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 เรื่อง “รูปแบบการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทย”
  • รายงานข่าว เรื่อง โอกาสธุรกิจมวยไทยรุ่ง วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์(https://www.posttoday.com/market/sme/567753)

วัฒนธรรมไทยแขนงใด ไปไกลถึงเวทีโลกแล้วบ้าง มาอัปเดตกันต่อ

ไม่รอ “มรดกโลก” “ลิเกไทย” ขอไป 5.0

ได้เวลาประเทศไทยโชว์ของ กับภารกิจส่ง ‘สตรีทฟู้ดไทย’ สร้างชื่อในเวที ‘สตรีทฟู้ดโลก’

Google ต่อลมหายใจ นิทรรศการ 200 ปี ความสัมพันธ์ ไทยและสหรัฐอเมริกา นำเสนอแบบ ด้วยเทคโนโลยี VR