สาลิกาคาบข่าว Vol.5/62

227

เคาะวงเงินงบประมาณปี 63

จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 2 แสนล้านบาท

www.gpf.or.th

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยการประชุมพิจารณากำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..2563 ที่มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 จำนวน 2.0 แสนล้านบาท โดยยังคงจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ 4.5 แสนล้านบาท เท่ากับปี 2562 ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจว่าจะขยายตัวที่ 4% สำหรับการกำหนดกรอบวงเงินดังกล่าวเป็นการประชุมหารือระหว่าง 4 หน่วยงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำรายละเอียดงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย วงเงินรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณเพื่อการลงทุน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณเพื่อชำระเงินกู้ ประมาณการการจัดเก็บรายได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 8 ..นี้

สมคิดนัด สคร.คุยแผนการลงทุน

หวังความต่อเนื่องไร้รอยต่อหลังเลือกตั้ง

www.tpd.in.th

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามแผนงาน เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยในวันที่ 16 มกราคมนี้นายสมคิดนัดมอบนโยบายผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เพื่อไม่ให้สะดุดในช่วงรอยต่อเลือกตั้ง ซึ่งนายสมคิดต้องการให้การลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยดูแลเศรษฐกิจ ดังนั้นการลงทุนต้องต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 13,483 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอิงตามปีงบประมาณ 34 แห่ง โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวค่อนข้างต่ำ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามหากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนการเบิกจ่ายปี 2562 มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2,000 ล้านบาท

คาดผู้ประมูลรวมตัวอย่างน้อย 5 กลุ่ม

ชิงดำท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

...มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) คาดว่าเอกชนจะจับกลุ่มร่วมทุนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F มูลค่าประมาณ 1.1 แสนล้านบาทมากกว่า 5 กลุ่ม จาก 32 รายที่เข้ามาซื้อเอกสาร โดยมีรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาซื้อซองด้วย ได้แก่ กลุ่มฮัทชิสัน กลุ่มดูไบ กลุ่ม PSA รวมถึงกลุ่มธุรกิจไทย อาทิ กลุ่มซีพี เป็นต้น โดยเชื่อว่าขณะนี้เอกชนบางรายน่าจะจับกลุ่มกันแล้ว และกำลังทำเอกสารยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ..62 โดยผู้ที่ยื่นเป็นกลุ่มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นได้ในระยะเวลา 10 ปี และต้องมีผลงานย้อนหลัง 3 ปี โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นหลักที่จำเป็นต้องนำประสบการณ์การดำเนินการท่าเรือมาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก สำหรับการประมูลท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 กทท.กำหนดเปิดรับซองข้อเสนอในวันที่ 14 ..62 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 . หลังจากนั้นเวลา 15.01 .จะเปิดซองที่ 1 ซึ่งเป็นซองที่ไม่ปิดผนึก เป็นซองเอกสารหลักฐานการประมูล หลังจากนั้นจะเปิดซองที่ 2 เป็นซองคุณสมบัติ ซองที่ 3  เป็นข้อเสนอทางทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ ซองที่ 4 เป็นซองข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน หรือ ซองราคา ส่วนซองที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ จะยื่นหรือไม่ก็ได้ ทั้งหมดนี้จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือน คาดว่า 14 ..62 น่าจะรู้ผลการประมูล

พาณิชย์เปิดเวทีประชาสังคม

หาทางออกสิทธิบัตรกัญชา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้นัดภาคประชาสังคมมาหารือในประเด็นการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ในวันที่ 11 ..2562 ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ละฝ่ายมีข้อคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ หรือมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไร ก็จะมาคิดร่วมกันและหาทางออกร่วมกัน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความไม่เข้าใจ และเกิดความขัดแย้งในสังคมต่อไป โดยจะคุยแบบตรงไปตรงมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งจากเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และที่กำลังดำเนินการ รวมทั้งจะสอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมว่ามีข้อเสนอแนะหรือทางออกอย่างไร แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และตามข้อกฎหมายที่มีอยู่

...ขยายเวลาชำระหนี้

เกษตรกรประสบภัยปาบึก

www.mof.go.th

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(...) กล่าวถึงพายุโซนร้อนปาบึกที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของลูกค้าและประชาชนทั่วไปนั้น ธ... กำหนดแนวทางพร้อมกำชับให้ ธ... ในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจลูกค้า โดยนำเงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติของ ธ... ไปจัดหาถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อน และเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ เช่น จัดหาอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขาเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าแรงงาน เป็นต้น และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง จะเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย เช่น การมอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ การซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้จำเป็น การซ่อมแซมเครื่องจักรการเกษตร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการให้ความช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูหลังประสบภัย รวมถึงจะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย ตลอดจนพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเป็นกรณีพิเศษต่อไป

เร่งเจรจา FTA ไทยศรีลังกา

หวังส่งต่อสินค้าไทยเจาะตลาดยุโรป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทยศรีลังกา โดยรับผิดชอบในส่วนของคณะทำงานกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อพิจารณากฎและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลงฯ ที่จะช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยในการค้าขายกับศรีลังกา โดยจะประชุมครั้งที่ 3 ในเดือนมกราคมนี้ ที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ได้ตั้งเป้าที่จะเจรจา FTA ให้จบภายในปี 2563 การทำ FTA จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย เพราะปัจจุบันศรีลังกาได้ GSP Plus จากสหภาพยุโรป โดยสินค้าของศรีลังกาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าไปสหภาพยุโรป ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องจักรขนาดเล็ก ผัก ผลไม้สดและแปรรูป อาหารทะเล เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกสินค้าไปผลิตต่อในศรีลังกาแล้วใช้ประโยชน์ทางภาษีส่งออกไปสหภาพยุโรป หรือจะเข้าไปลงทุนในศรีลังกาและใช้เป็นฐานในการผลิตที่สำคัญในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ด้วย

ซูชิ ซันไมร้านอาหารดังญี่ปุ่น

ประมูลปลาทูน่าตัวละ 100 ล้านบาท

นายคิโยชิ คิมูระ เจ้าของร้านซูชิ ซันไมร้านซูชิและร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารชื่อดังในญี่ปุ่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งทูน่า ประมูลซื้อทูน่าครีบน้ำเงินน้ำหนัก 278 กิโลกรัมไปในราคาที่สูงเป็นประวัติกาลถึงตัวละ 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 102 ล้านบาท ในการประมูลปลาครั้งแรกหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว คิมูระถือเป็นผู้ประมูลปลารายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มักจะประมูลได้ในราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยในปี 2556 เขาเคยประมูลปลาทูน่าในตลาดซึกิจิซึ่งเป็นตลาดเก่าไปในราคาตัวละ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การประมูลครั้งนี้ถือเป็นการประมูลครั้งแรกของตลาดปลาแห่งใหม่ที่เปิดทำการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2561 หลังจากตลาดปลาซึกิจิปิดตัวลง และปลาที่คิมูระประมูลได้ก็มีราคาสูงกว่าที่เคยประมูลในปี 2556 ถึง 2 เท่า ซึ่งเขายอมรับว่าเป็นราคาที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่คิดว่าจะเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ