เป็นข่าวดีต้อนรับศักราชใหม่เลยก็ว่าได้ สำหรับข่าวผลการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ในงาน “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด บินลัดฟ้าไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาฝากชาวไทยได้ ซึ่งเป็นการรักษาแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 10 และเอาชนะผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 55 ทีม จากทั่วโลกไปได้ขาดลอย


รังสรรค์ผลงานบนน้ำแข็ง จำลองภาพการช่วยเหลือ 13 หมูป่า เพื่อส่งสารขอบคุณชาวโลก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงข่าวผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย ที่ไปสร้างชื่อไกลถึงเวทีนานาชาติครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ในการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง สอศ. ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัล Top Grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน ได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (Best Creative Award) ของการแข่งขัน จากผลงาน Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand ที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในขณะที่นักประดาน้ำชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบ 13 สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งนำมาสู่การช่วยชีวิตทั้ง 13 หมูป่าได้อย่างปาฏิหาริย์

โดยทีมนักศึกษาจาก วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ออกแบบโถงถ้ำจำลองที่ส่วนยอดของถ้ำเป็นลายกนกเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย และภายในถ้ำแกะสลักเป็นรูปเด็กๆ สมาชิกทีมหมูป่า พร้อมใส่รายละเอียดที่สื่อความหมายอันน่าประทับใจ กับการแกะสลักรอยฝ่ามือคนเกาะตามถ้ำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหวังและสร้างพลังใจให้ทุกคนไม่คิดยอมแพ้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และยังสื่อถึงความตั้งใจที่จะใช้ผลงานนี้กล่าวคำขอบคุณอีกครั้งกับชาวโลกทุกคนที่เดินทางเข้ามาช่วยเด็กไทยและชาวไทยทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วย

ด้วยแนวคิดที่เปี่ยมไปด้วยความหมายลึกซึ้งนี่เอง ที่ทำให้ผลงาน Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand มีความโดดเด่นจนเข้าตากรรมการ และคว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ จากรายการนี้ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 10

ส่วนรายชื่อนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย ตลอดจนครูที่ปรึกษาในทีมแกะสลักน้ำแข็งของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ที่ไปสร้างชื่อในครั้งนี้ มีรายนามดังนี้ นางสาวพรรณนิภา นามวิชัย นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นักศึกษา ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณนักศึกษา ปวช.3 นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ นักศึกษา ปวช.3 จากแผนกวิชาการโรงแรม ซึ่งมีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ


ประกาศศักดา นักศึกษาอาชีวศึกษาไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก

ความภาคภูมิใจในครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่การคว้ารางวัลชนะเลิศมาเท่านั้น เพราะอีก 2 ทีม ตัวแทนประเทศไทยก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ต่อยอดแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ 13 หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้เข้าตากรรมการเช่นกัน จนสามารถคว้ารางวัลติดไม้ติดมือมาฝากชาวไทยด้วย โดยทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วมกัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างสรรค์ผลงานในชื่อ “มิตรภาพเหนือกาลเวลา” แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี โดยสื่อถึงมนุษยธรรมของชาวโลกที่ช่วยให้การกู้ชีวิตของ 13 หมูป่าครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ราวปาฏิหาริย์ ซึ่งสมาชิกในทีม ได้แก่ นายอัฐกร แก้วหาวงค์ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นายธนวัฒน์  สิงหะไชย และนายธนาวัช ป้องแก้ว นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ และครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุระชาติ พละศักดิ์ และนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์

ส่วนทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งผลงาน “ความรัก ความผูกพัน” คว้ารางวัลร่วมกัน โดยสื่อถึงความรัก ความผูกพัน ที่ไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อจำกัด เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงที่เกิดสภาวะเลวร้ายที่สุด โดยนำเสนอผ่านสัญลักษณ์รูปช้าง โดยสมาชิกร่วมทีมนี้ ได้แก่ นายวรายุ บุตรทอง นักศึกษา ปวช.3 นายนายอธิป กล่อมทอง นายภาคีไนย ใจสว่าง และนางสาวอริสา แก้วทองดี นักศึกษา ปวช.2 จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา


ยิ่งได้ทราบรายชื่อของประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันนี้ ยิ่งต้องทำให้ทึ่งและภาคภูมิใจในฝีมือของ นักศึกษาอาชีวศึกษาไทยเข้าไปอีก เพราะประเทศต่างๆ ที่เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างมาจากประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มีหิมะเกือบทั้งสิ้น เช่น รัสเซีย เดนมาร์ก อังกฤษ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน แต่ประเทศไทยไม่เคยมีหิมะตก ไม่เคยมีก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ให้ทดลองแกะสลัก แต่นักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกลับสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมา 10 สมัยติด บอกได้เลยว่า นักศึกษาอาชีวะไทยมีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ


การศึกษาอาชีวศึกษา สร้างคนคุณภาพได้อย่างไร อ่านต่อเลย

‘การศึกษาอาชีวะ’ ในเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ไทย มีผลต่อบทบาทการสร้างชาติ สร้างความก้าวหน้ายุคใหม่อย่างไร

‘กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน’ ในเมืองหลิ่วโจว มุ่งปั้นคนเก่งระบบรางเพื่ออนาคต

ขยับสู่อนาคต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา – สร้างบุคลากร เชื่อมโลก-เริ่มจาก EEC