Alternative หรือ Disruptive เมื่อ ‘สื่อบันเทิง’ เดินมาถึงทางแยก (ตอนแรก)

ชวนผู้อ่านย้อนยุค ไปดูแนวคิดงานศิลปะแบบ ‘Cubism’ หรือ บาศก์นิยม และนวัตกรรม ‘หนัง 3 มิติ’ ที่มีจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่เกือบจะพร้อมๆ กันคือ ราวปี ค.ศ. 1915