เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ลมใต้ปีกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในมุมมองใหม่

มีแบรนด์อะไรบ้างในจีนที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ เศรษฐกิจแบ่งปัน และระบบเศรษฐกิจนี้จะขับเคลื่อนให้จีนเติบโตขึ้นได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ