สาลิกาคาบข่าว Vol.11/62

200

บิ๊กตู่ปลื้ม! ลงทุนอีอีซีโต 6 แสนล้าน

ปลุกบีโอไอสร้างการรับรู้ทุกช่องทาง

www.thaigov.go.th

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ตัวเลขการลงทุนดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่อีอีซีอย่างเดียวสูงถึงกว่า 6 แสนล้านบาท จึงขอให้ช่วยเร่งการสร้างการรับรู้ในพื้นที่อื่นด้วย นอกจากนี้ ให้จัดทำสถิติการลงทุนรายภาค เผยแพร่เข้าสู่โซเชียลมีเดียเพิ่มเติม เพราะหากสร้างการรับรู้ในช่องทางเดิมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พบว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริม 422 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 683,910 ล้านบาท เป็นคำขอลงทุนในพื้นที่ .ชลบุรีมากที่สุด 193 โครงการ เงินลงทุนรวม 576,910 ล้านบาท ตามด้วย .ระยอง 156 โครงการ เงินลงทุนรวม 58,700 ล้านบาท และ .ฉะเชิงเทรา 73 โครงการ เงินลงทุนรวม 48,300 ล้านบาท.

บอร์ดบีโอไอคลอด 2 มาตรการพิเศษ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางท่องเที่ยว

www.thaigov.go.th

..ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบรางระยะทางรวมมากกว่า 6,000 กิโลเมตร ทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างอุตสาหกรรมในประเทศจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับระบบราง และการผลิตชิ้นส่วนและ/หรือระบบสนับสนุนที่จำเป็น อาทิ การผลิตโครงสร้างหลัก ตู้โดยสาร ห้องควบคุมรถและอุปกรณ์ โบกี้ ระบบห้ามล้อและ/หรือชิ้นส่วนสำคัญ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น และ 2.นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาทิการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เปิดแล้ว! ถนนเลี่ยงเมืองแกลง

แก้ปัญหาจราจร ยกระดับอีอีซี

www.railway.co.th

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่าง จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากและเกิดการจราจรแออัด โดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่าน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ ต.วังหว้า ต.ทางเกวียน ต.บ้านนา อ.แกลง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กม. ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไปกลับ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ ธ.. 61 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอีอีซีตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต

อเด็คโก้เผยE-Sport

ติด ท็อป 5 อาชีพในฝันเด็กไทย

กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 10 ปี 2562 จากการสำรวจเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ปี จำนวน 2,684 คนพบว่า อาชีพที่เด็กไทยใฝ่ฝันอยากทำมากที่สุดคืออาชีพหมอเนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี รองลงมาคือครูด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ อันดับ 3 “นักกีฬาโดยส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลเพราะรักในการเล่นฟุตบอล อันดับ 4 “ทหารและอันดับ 5 “นักกีฬา E-Sport และ นักแคสเกมโดยมองว่าเป็นอาชีพที่สนุกเพราะเกี่ยวกับเกมส์  สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบและสร้างชื่อเสียงได้

กฟผ. แชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด

กองสลากฯ ปตท.รองแชมป์

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคมเดือนธันวาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 65,513 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการจำนวน 13,570 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ส่งรายได้ 12,924 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 12,219 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,903 ล้านบาท รวม 5 อันดับจัดส่งรายได้ 52,995 ล้านบาท คิดเป็น 81%ของเงินนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด

ค่าฝุ่นเมืองกรุงเกินมาตรฐาน 19 พื้นที่

ลาดพร้าวพระราม 3” หนักสุด

แนะใช้รถสาธารณะ

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 11 ..62 ช่วงเช้าพบว่ามีพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐานจำนวน 19 พื้นที่ ตรวจวัดได้ระหว่าง 43-86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ระหว่าง 41-77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ที่ตรวจวัดได้มากที่สุด คือ ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง ตรวจวัดได้ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือที่ริมถนนพระรามที่ 3 เจริญกรุง เขตบางคอแหลม วัดได้ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้นได้แก่ไอระคายเคืองตาและควรใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นหากอยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองสูงโดยกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน

จับตาเลือกตั้งใหญ่ในเกาหลีเหนือ

กระแสวัดเรตติ้งผู้นำคิม

สำนักข่าวกลางเกาหลี หรือ kcnawatch ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือ เผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ระบุว่า ประเทศเกาหลีเหนือจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศในวันที่ 10 มีนาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือปกครองโดยพรรคแรงงานแห่งเกาหลีเพียงพรรคเดียวของประเทศ และบริหารโดยผู้นำสูงสุดผู้มีอำนาจเด็ดขาดคือ คิม จอง อึน สำหรับการเลือกตั้งลักษณะนี้เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสรรหาสมาชิกของพรรคแรงงานเกาหลีเข้าสู่สภา โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ โดยจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2014 สำนักข่าวกลางเกาหลีรายงานมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึง 99.97% อย่างไรก็ตาม NK NEWS สื่อออนไลน์จากต่างประเทศรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้แปรพักตร์เกาหลีเหนือซึ่งระบุว่า การเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐที่จะวัดระดับความภักดีของประชาชนที่มีต่อผู้นำเท่านั้น