สาลิกาคาบข่าว Vol.12/62

127

ผุด 3 ยุทธศาสตร์ทวงคืนตลาดข้าวในจีน

หลังโดนเวียดนามซิวส่วนแบ่ง

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการศึกษาพบว่า การส่งออกข้าวของไทยไปยังจีนมีมูลค่า 544.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวลำดับที่ 2 ของไทยช่วงปี 2558-60 รองจากเบนิน ขณะที่การส่งออกไปยัง 5 เมืองสำคัญของจีน ได้แก่ เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว หนิงโป และอู่ฮั่น มีมูลค่ารวมถึง 448.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 82.4% ของมูลค่าการส่งออกข้าวจากไทยไปจีนทั้งหมด โดยการนำเข้าข้าวของ 5 เมืองดังกล่าว พบว่าโตขึ้นถึง 7.5 เท่า ภายใน 10 ปี แต่ไทยมีสัดส่วนแบ่งตลาดลดน้อยลง จากปี 2551 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า  90%  แต่ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 30% ขณะที่เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ประมาณ 53 %ในปัจจุบัน จึงวางยุทธศาสตร์การรุกตลาดข้าวจีนไว้ 3 ด้านหลัก คือ 1.การส่งเสริมข้าวเพื่อสุขภาพและราคาสูงอย่างสินค้าข้าวออแกนิกส์ เนื่องจากทั้ง 5 เมืองมีรายได้ต่อหัวสูง 2.ส่งเสริมการค้าออนไลน์ เน้นการเข้าถึงผู้บริโภครายย่อยของจีนด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และ 3. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าทั้งเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พม.ปักธง .บางละมุง

ผุดเมืองสร้างสุขบริการสังคมครบวงจร

energy.go.th

พล..อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวในงานแถลงข่าวการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” โดยระบุว่า กระทรวง พม. เตรียมนำพื้นที่ว่างของ พม. ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ประมาณ 667 ไร่ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาสร้างเป็นเมืองสร้างสุข เพื่อจัดเป็นศูนย์บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยในรูปแบบของ Center Club House ขนาดใหญ่ มีการแบ่ง Function การใช้งานที่หลายหลาก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมต่างๆ สำหรับประชาชนทุกคน เพื่อผสมผสานแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม กับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้นิยามศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจรซึ่งถือเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์ทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 1 คือการศึกษาความเป็นไปได้

กทท.จับมือ ดีป้า

ดึงดิจิทัลพัฒนาแหลมฉบังสู่ท่าเรืออัจฉริยะ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากเรือจะออกจากท่า ทำให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณมอเตอร์เวย์ อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการคิวและให้รถบรรทุกทยอยเข้ามาส่งตู้สินค้า แทนที่จะเข้ามาพร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในการ่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้สินค้า ซึ่งปัจจุบันแหลมฉบังมีตู้สินค้า 7 ล้านทีอียูต่อปี โดยมีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเข้าไปยังท่าเรือประมาณ 4-5 ล้านทีอียู ขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะเพิ่มปริมาณตู้สินค้าเป็น 18 ล้านทีอียูต่อปี จึงต้องเร่งผลักดันนโยบายการบริหารจัดการจองคิวรถบรรทุกระบบ Truck Queuing อย่างเต็มรูปแบบ และให้มีการชำระค่าบริการผ่านระบบ Smart Port เพื่อลดความแออัด ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ทางกระทรวงฯจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือ โดยจะพัฒนาให้เป็น Smart Port และขยายไปสู่ Smart City ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่รอบพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจ ระบบการนำเข้า ส่งออก การขนส่ง มีประสิทธิภาพ โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะมีการขยายไปยังเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี,ระยอง, ฉะเชิงเทรา ต่อไป

บีโอไอจัดสิทธิประโยชน์ภาษีเต็มเหนี่ยว

ดึงเอกชนเปิดโรงงานรถไฟฟ้าในอีสาน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า บอร์ดบีโอไอได้กำหนดมาตรการพิเศษเพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนในกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานรองรับระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐในอนาคต โดยกิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 .. 2564 จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 3-5 ปี นับจากวันสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ และหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบรางใน จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีก 5 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคต่างๆของประเทศ

ไทยพร้อมรับมือเปิดเสรี

FTA อาเซียนฮ่องกง คาดบังคับใช้กลางปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าพร้อมที่จะเริ่มใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียนฮ่องกง (AHKIA) แล้ว หลังจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อวันที่ 12 ..2560 โดยขณะนี้เหลือเพียงรอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ พร้อม และคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้ก่อนกลางปี 2562 ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย 2 ประเทศ แจ้งความพร้อมต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ จะขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือเร่งรัดกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป สำหรับความตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรให้และสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลง ในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่า ในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น 0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA เช่นเดียวกับภาคการลงทุนที่จะมีการอำนวยความสะดวกระหว่างกันมากขึ้น

พร้อมแล้วใบขับขี่บนสมาร์ทโฟน

ขนส่งเปิดให้ใช้ 15 ..นี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจะเปิดใช้งาน “Electronic Driving Licence” หรือใบอนุญาตขับรถบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงข้อมูลส่วนตัว อาทิ ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงการแชร์เส้นทางการเดินทาง แจ้งพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนรถสาธารณะให้แก่บุคคลที่ต้องการทราบ การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะมีการประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถโหลดแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือโดยใบขับขี่ 1 บัตรต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะสามารถทดแทนการพกพาใบขับขี่ที่ใช้ในปัจจุบันได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ที่มี QRCode ได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่ เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ..นี้เป็นต้น

โดนอีกราย! ผอ.ฝ่ายขายหัวเว่ย

ถูกโปแลนด์จับข้อหาสปายคุมตัวสอบ 3 เดือน

สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางการโปแลนด์เข้าจับกุมตัวชาวจีนต้องสงสัยว่าจะเป็นสายลับ และปรากฎชื่อภายหลังว่าชายชาวจีนคนดังกล่าวมีชื่อว่า Weijing Wang ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายขายของหัวเว่ยประจำประเทศโปแลนด์ด้วย ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา กระทั่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโฆษกสำนักข่าวกรองแห่งชาติโปแลนด์ ที่แถลงต่อสื่อมวลชนว่าการจับกุมนาย Weijing Wang พร้อมด้วยพลเมืองโปแลนด์อีกจำนวนหนึ่ง หลังต้องสงสัยว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าค้นบ้านพักของนาย Weijing Wang ด้วย แต่ทั้งนี้ในการแถลงข่าวไม่ได้ระบุว่าพบสิ่งใดผิดปกติในบ้านพักของผู้อำนวยการฝ่ายขายหัวเว่ยรายนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีรายงานอีกว่าเบื้องต้นจะควบคุมตัวเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อทำการสอบสวน และหากพบว่ามีความผิดจริงและเป็นภัยต่อความมั่นคง อาจถูกจำคุกถึง 10 ปีด้วยกัน ด้านสำนักข่าว เซาท์ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศของจีนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเรียกร้องให้โปแลนด์ออกมาปกป้องสิทธิทางกฎหมายของผู้ถูกคุมขังชาวจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ แคนาดาก็ได้จับกุมตัว เมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) ของหัวเว่ย และเป็นลูกสาวของ เริ่น เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา