สาลิกาคาบข่าว Vol.18/62

129

นายกฯเช็กสร้างประวัติศาสตร์ด้านการทูต

จับมือไทยพัฒนา 3 ด้าน

www.thaigov.go.th

นายอันเดรย์ บาบิช นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็ก กล่าวในงานสัมมนาธุรกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็ก (Thai-Czech Business Forum and Networking Lunch) ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ รวมไปถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของไทยและสาธารณรัฐเช็กในหลากหลายอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองการทำการค้าระหว่างกัน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการจัดประชุมหรือร่วมมือกับประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับการมาเยือนของสาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่พิเศษเป็นอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการทูตที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยือนด้วยตนเอง หากมองย้อนกลับไปในหลายทศวรรษก่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยนั้นได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมาตลอด และหลังจากการได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทย ก็ได้มีการหารือในเรื่องนโยบายการดำเนินเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง ไทยกับสาธารรัฐเช็กจะร่วมมือกัน 3 ด้านคือ การพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D , ด้านนวัตกรรม , และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยถือว่าประเทศไทยมีความสำคัญในการเป็นประตูเปิดไปสู่เอเชียแปซิฟิก

รฟท.รับข้อเสนอซอง 4 ซีพี 3 ข้อ

คุยสัญญารอบแรก 25 ..

หวั่นลงนามไม่ทันตามกำหนด

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการเปิดซอง 4 และพิจารณาข้อเสนอพิเศษของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ว่า ผู้ประมูลได้ยื่นข้อเสนอพิเศษทั้งหมด 11 ข้อ โดยคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและรับไว้ 3 ข้อ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ โดยในข้อเสนอที่คณะกรมการคัดเลือกรับไว้มี 1 ข้อเป็นข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขคือ การตั้งศูนย์ความเป็นเลิศระบบราง เนื่องจากเอกชนคงดำเนินการเรื่องนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก รฟท. ด้วย ส่วนข้อเสนออีก 8 ข้อที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่รับไว้เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการ ซึ่งก็อาจจะนำมาบรรจุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเพื่อทำการเจรจาเพิ่มเติม หากคณะกรรมการอีอีซี หรือคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อโครงการ ก็สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ โดยในวันที่ 21 มกราคมนี้ จะมีการส่งรายละเอียดการรับและไม่รับข้อเสนอแบบลายลักษณ์อักษรให้ทางกลุ่มซีพี หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาสัญญา คาดว่าจะสามารถเจรจาสัญญารอบแรกได้ในวันที่ 25 มกราคมนี้ อย่างไรก็ตาม การเจรจาสัญญาอาจไม่จบในครั้งเดียว จึงอาจจะไม่ทันการลงนามสัญญาตามกรอบที่กำหนดไว้ในวันที่ 31 มกราคมนี้

2 มหา’ลัยร่วมพัฒนา ‘เกาะสีชัง’

เชื่อม ‘เกาะช้าง-เสม็ด’

เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ ม.บูรพา กับคณะพาณิชย์นาวี ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ได้จับมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนายั่งยืนให้กับเกาะสีชัง ตามแนวทางที่คณะทำงาน EEC HDC ชี้แนะ ปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้เวลา 6 เดือน จากการสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งจะทำการศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังจากการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับสร้างเป็นปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกาะสีชัง ได้ชี้ถึงปัญหาการขนส่งทางทะเลที่ต้องการจัดระเบียบเรือสินค้า การจัดการท่าเรือ การจอดเรือ และการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะทำงาน EEC HDC ที่สำรวจพบว่าเกาะสีชังเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทางทะเลของภาคตะวันออก ที่มีการขนส่งทางเรือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมมีมูลค่าสูงกว่าสามแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งปฏิบัติการพัฒนาเกาะสีชังดังกล่าว จะศึกษาและดำเนินการครอบคลุมการพัฒนาทุกระบบ ตั้งแต่การขนส่งทางทะเลไปจนถึงการจัดระเบียบเรือสินค้า และการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวยุคใหม่  เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ EEC จะสนับสนุนอย่างเป็นระบบต่อไป รวมถึงการศึกษาเชื่อมโยงเกาะสีชัง กับ เกาะช้าง และ เกาะเสม็ด เพื่อเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล โดยจะเร่งให้เสร็จภายใน 6 เดือน

ความเชื่อมั่นหอการค้าปรับตัวดีขึ้น

แต่ยังต่ำ 50 กังวลค่าเงินอัตราดอกเบี้ย

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนธันวาคม 2561 จากสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯอยู่ที่ 48.4 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ค่าดัชนีอยู่ที่ 48.3  เนื่องจากภาคเอกชนมีมุมมองดีขึ้นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม การบริโภคภายในจังหวัด การลงทุนภาคเอกชน การท่องเที่ยวในจังหวัด การใช้บริการ การค้าชายแดน และการจ้างแรงงาน รวมถึงปัจจัยบวกโดยรวมที่ดีขึ้น เช่น การใช้จ่ายภาครัฐยังต่อเนื่อง ปลายปี2561ได้กำลังซื้อกระตุ้นและการท่องเที่ยวดีขึ้นในช่วงปีใหม่ ราคาพลังงานทรงตัวต่ำ ราคาพืชเกษตรบางชนิดดีขึ้น มาตรการของรัฐกระตุ้นกำลังซื้อปีใหม่และเพิ่มเงินสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย และความชัดเจนจัดการเลือกตั้งของไทย อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย ยังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่ายังกังวลต่อปัจจัยต่างๆคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่าเงินบาทแข็งค่าราคายางปาล์มยังต่ำการลดลงของค้าชายแดนกระทบต่อความเชื่อมั่นการบริโภคและบริการ

ปรับ 499 ล้าน ...ลงโทษแพ่ง

หมอเสริฐบางกอกแอร์เวย์

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) แจ้งว่า ก...จะดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ 1.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 2.นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ 3.นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีเอ โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากก...ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปราเสริฐ นางสาวปรมาภรณ์ และนางนฤมล ร่วมกันซื้อขายหุ้นบีเออย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์บีเอระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นบีเอผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

ขสมก.ผุดฟรีไวไฟ

รถร้อนแอร์’ 2,800 คัน

คาดติดตั้งเสร็จภายใน 6 เดือน

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การและรักษาการผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) เพื่อขออนุมัติโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ (Wi-Fi) บนรถโดยสารสาธารณะของขสมก.ทั้งหมด 2,800 คันทั้งรถเมล์ร้อนและรถเมล์ปรับอากาศ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด คล้ายกับสนามบินและสถานีรถไฟฟ้า เพื่อยกระดับงานบริการรถเมล์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น โดยหากได้รับการอนุมัติคาดว่าจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนก่อนเปิดให้ใช้พร้อมกันทุกคัน

อัลชาบาบ เผยโจมตีโรงแรมในเคนยา

เหตุไม่พอใจนโยบายทรัมป์

กรณีเหตุกลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงอัลชาบาบ โจมตีโรงแรมดุสิตดีทู ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือโรงแรมดุสิตธานีของไทย ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เว็บไซต์ต่างประเทศเปิดเผยโดยอ้างว่า กลุ่มอัลชาบาบ ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ ก็เพื่อตอบโต้ต่อนโยบายเกี่ยวกับเยรูซาเล็มของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ตัดสินใจให้การรับรองต่อนครเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ทั้งนี้ จากแถลงการณ์ของกลุ่มอัลชาบาบ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกลุ่มอัลกออิดะห์ ที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบนั้น ได้ระบุถึงเหตุผลในการโจมตีว่า เพราะไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐ จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามรับรองสถานะนครเยรูซาเลม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล พร้อมทั้งสั่งย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟ ไปยังนครเยรูซาเลม