EEC HDC Wokshop ร่วมกับบุคลากรภาคการศึกษาในพื้นที่ ชี้ ‘หลักการ Demand Driven’ ช่วยการศึกษาไทยรอด

เข้าใจ ‘หลักการ Demand Driven’ ที่ทาง ECC HDC เชื่อมั่นและนำเสนอให้กับภาคการศึกษาไทยใช้ในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน