ช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงปรับเงินเดือนและให้โบนัส หลายคนต้องปรับตัวกันอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เข้าสู่ดิจิทัล บริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมที่ปรับตัวแข่งกับผู้เล่นดิจิทัลระดับโลก รวมถึง SME ทุกขนาด ทำให้ต้องเร็วขึ้นและวัดผลได้ ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนคงจะเช้าชามเย็นชามกันไม่ได้อีกต่อไป เพราะจากนี้การขึ้นเงินเดือนจะขึ้นตามผลงานที่วัดผลได้จริงเป็นรายบุคคลแบบเรียลไทม์


แนวทางปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุค 4.0 มีอยู่ 5 ด้านด้วยกัน

ด้านที่ 1 คือ การปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสมกับแนวคิดในปัจจุบัน เมื่อองค์กรประสบกับปัญหาก็จะลดขนาดขององค์กรเพื่อลดต้นทุน

ด้านที่ 2 คือ ความยืดหยุ่นของแผนการทำงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ หมดยุคทำงานตามกรอบ Job description เพราะงานเปลี่ยนทุกวัน

ด้านที่ 3 คือ การรวมศูนย์ทรัพยากรและคนที่มีความสำคัญ และบางงานก็เอาต์ซอร์ส

ด้านที่ 4 คือ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน

ด้านที่ 5 คือ องค์กรที่วัดผลสำเร็จแบบรายบุคคล นั่นคือ หากผลงานดีจะได้มากไปเลย หากผลงานไม่ดี อาจได้น้อย หรือในต่างประเทศผลงานไม่ดีจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

ดังนั้น ทุกองค์กรต้องปรับตัว เพราะวันนี้ในองค์กรจะมีคนประเภทไฟแรงท่วมตัวและพวกร่างไร้วิญญาณปะปนกันไป หลายคนเป็นหัวหน้า มีลูกน้องเช้าชามเย็นชาม ทำงานชิลๆ ขาดความกระตือรือร้น ทำงานแค่ตามสั่ง ทันบ้างไม่ทันบ้าง พอไม่ได้ตามเป้าก็แก้ตัวกันไปวันๆ เป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ชีวิตหนึ่งเดินไปถึงจุดหมาย ยิ่งเป้าท้าทาย ยิ่งมีพลังในการทำงาน ดังนั้นหมดเวลาแก้ตัว แต่เราต้องพัฒนาและเรียนรู้ทุกวัน เพื่ออยู่ในกลุ่มพนักงานที่จะได้เป็น Talent ขององค์กร


ผู้เขียน : greentea