GISTDA เปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผล Big Data อัจฉริยะ ‘เอไอพี’ พร้อมใช้นำร่องวิเคราะห์ & เชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านในอีอีซี

เป็นที่น่ายินดีไม่น้อย เมื่อได้ยินข่าวอัปเดตล่าสุดจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) กับการรายงานความคืบหน้าของการรับถ่ายทอดแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ‘เอไอพี’ จาก บริษัท แอร์บัส ดีเฟน แอนด์ สเปซ เอสเอเอส จำกัด ในเครือ Airbus ฝรั่งเศส โดยข้อตกลงนี้เป็นไปตามสัญญาจัดจ้างตามโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือธีออส 2  ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก และการร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มกำหนดนโยบายอัจฉริยะ หรือ AIP เอไอพี (Actionable Intelligence Policy Platform) ก็เป็น 1 ใน 3 ส่วนของการสร้างเครื่องมือช่วยฝ่ายนโยบายวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม ซึ่งได้วางแผนไว้ว่าอีก 2 ปี แพลตฟอร์มนี้จะสำเร็จและใช้บริหารจัดการ วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และจังหวัดน่าน ในฐานะพื้นที่นำร่องของการนำ Big Data อัจฉริยะ ‘เอไอพี’ … Continue reading GISTDA เปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผล Big Data อัจฉริยะ ‘เอไอพี’ พร้อมใช้นำร่องวิเคราะห์ & เชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านในอีอีซี