ก่อนจะมี 4G จำได้ไหมว่าโอเปอเรเตอร์ไทยก็ทดลองให้บริการในพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองใหญ่แล้วค่อยพัฒนาสู่พื้นที่อื่นๆ แต่เมื่อมาถึง 5G เนื่องจากไทยเป็นพันธมิตรกับ ‘หัวเว่ย’ ยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากแดนมังกร ซึ่งเดินหน้าลงทุนพัฒนาสนามทดสอบ 5G (Testbed) ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งานจริง ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรกในภูมิภาค ด้วยงบประมาณราว 160 ล้านบาท 


เริ่มเมื่อไร ทดสอบ 5G ที่ไหนในศรีราชา?

การทดสอบการใช้งาน 5G Testbed จะเริ่มในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงหัวเว่ยในฐานะพาร์ทเนอร์ว่า มีบทบาทสำคัญในด้าน Digital Transformation ของประเทศไทย ดังนี้

“หัวเว่ยเข้ามาร่วมมืออย่างแข็งขันในโครงการ ‘สนามทดสอบ 5G’ หรือ 5G Testbed ของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทดสอบ โดย กสทช. จะจัดสรรคลื่น 5G พร้อมด้วยผู้ให้บริการระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตทุกรายเข้ามาร่วม

“ด้านความร่วมมือในเทคโนโลยี 5G ที่หัวเว่ยร่วมดำเนินการในประเทศไทยนี้ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะปูทางไปสู่การพัฒนาจริงหลังจากที่มี 5G อย่างเต็มรูปแบบ กอปรกับหัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่เดินหน้าพัฒนาอย่างจริงจัง จึงเชื่อว่าจะนำเทคโนโลยีมาช่วยผลักดันสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าในหลากหลายด้าน ทั้งสาธารณสุข (Public Health) การคมนาคม โลจิสติกส์ การพัฒนาสนามบินนานาชาติ การพัฒนาพื้นที่อีอีซี รวมถึงอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve ของประเทศ”

Huawei 5G Testbed
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับสนามทดสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งาน 5G นั้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงพัฒนาและจะเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโลกในอนาคต หัวเว่ยจึงผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดสัมมนาฝึกอบรม Embracing 5G: Business Leadership Training เตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจก่อน โดยดึงหน่วยงานผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มาทำความเข้าใจร่วมกัน

5G Testbed huawei wireless

5G Testbed huawei wireless connect factory

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในงานสัมมนา Embracing 5G: Business Leadership Training’ จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี AR/VR แบบ 360 องศา (360 AR/VR), การขับขี่แบบควบคุมระยะไกล (Remote Driving), วิดีโอมัลติ-เอชดี (Multi-HD VDO) และรถบัสอัจฉริยะ (Smart Bus) นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่จะมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยี 5G แนวโน้มในอุตสาหกรรม ตัวอย่างการใช้งานเชิงธุรกิจที่จะช่วยพลิกโฉมกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ

เมื่อไรที่คลาวด์พร้อม เทคโนโลยี 5G พร้อม ก็จะเกิดบริการและแอปพลิเคชันใหม่ๆ ทั้งสำหรับตัวบุคคล องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ จนถึงการบริหารจัดการในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพที่มี AI เป็นผู้ช่วย (AI-assisted Health) ระบบการผลิตอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การศึกษา ฯลฯ และในท้ายที่สุด ภารกิจพัฒนา 5G นี้ จะนำไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม บรรดาสตาร์ทอัพ เป็นระบบนิเวศ 5G ที่ช่วยให้เศรษฐกิจประเทศไทยโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เบื้องหลังการคิกออฟ 5G Testbed

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา หัวเว่ยเปิดตัว หัวเว่ย เทียนกัง (Huawei TIANGANG) ชิปหลักรุ่นแรกของโลกเพื่อการใช้งานสำหรับสถานีฐาน 5G โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G ทั้งแบบที่ไม่ซับซ้อนและแบบที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ระดับโลก โดยชิป 5G แบบครบวงจรนี้ สามารถรองรับเครือข่ายได้ทุกมาตรฐานและทุกคลื่นความถี่ (C band, 3.5G และ 2.6G) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการไร้สายและคลื่นไมโครเวฟที่ดีที่สุดได้

เพื่อให้เกิดการใช้งาน 5G ในวงกว้าง หัวเว่ยซึ่งทุ่มเทลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานมายาวนานและทดสอบการใช้งาน 5G ในจีนจนเสร็จสิ้น ก็มุ่งผลักดันการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ อย่างในเมืองไทย เจมส์ อู๋ ประธานบริหาร หัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า หัวเว่ยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังและร่วมมือกับพันธมิตรไทย ทำให้นวัตกรรม 5G สำเร็จก่อนนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ

“เทคโนโลยี 5G นี้จะเป็นแกนหลักสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นับพันล้านชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ IoT, AI, เครือข่ายคลาวด์ และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

Huawei 5G Testbed
เจมส์ อู๋ ประธานบริหาร หัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5G Testbed huaweiหัวเว่ยวางกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 5G และคลาวด์ให้แก่ภาคธุรกิจของไทย โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่วนเทคโนโลยี 5G ในตลาดต่างประเทศนั้น หัวเว่ยลงนามในสัญญา 5G เชิงพาณิชย์แล้วกว่า 30 ฉบับ และส่งมอบสถานีฐานไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 25,000 ชุด จึงเป็นองค์กรที่มีสัญญา 5G เชิงพาณิชย์มากที่สุดในขณะนี้

5G Industrial Society

นอกจากนี้ หวัง ยวี่เฟิง ผู้อำนวยการ Wireless X Labs ของหัวเว่ย กล่าวถึงเทคโนโลยีดิจิทัลว่า 5G และคลาวด์จะเป็นเทรนด์หลักที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทุกภาคส่วน – ทั่วโลก พร้อมทั้งนำแนวคิดของ Alvin Toffler ผู้เขียนหนังสือ The Third Wave ตั้งแต่ปี 1980 มาตอกย้ำถึงคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) และ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Age)


บทความอื่นๆ เกี่ยวกับหัวเว่ย 

เมิ่งหว่านโจว…ซูเปอร์เกิร์ลชูธงหัวเว่ย เขย่าขวัญอเมริกา…เขย่าโลก

หัวเว่ย…เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ? แถลงปมร้อนที่คนทั้งโลกจับตา โดย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน

เผยบิ๊กโพรเจกต์ของ ‘หัวเว่ย’ กับเบื้องหลังการส่งออก Safe City Compact Solution