LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 6)

ทันทีที่ออกฉาย The Lego Movie ได้รับการต่อยอดเป็น Video Game เป็น Series เป็นหนังสั้น เป็นหนัง 4D – IMAX – หนังภาคต่อ มาจนถึง “LEGO Master TV Reality Show”