จับตาดูท่าทีจีน กับบทบาทออก ‘กฎหมายอีคอมเมิร์ซโลก’ ร่วมกับ สหรัฐ-ยุโรป สร้างระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซให้โลก

จับตาดู จีน ในฐานะผู้ที่ต้องร่วมเข้าร่วมหารือกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรป เพื่อร่วมออก “กฎหมายอีคอมเมิร์ชโลก” จะร่วมไม่ร่วม รู้กัน