นักวิชาการไทยชี้ สูงวัย ไร้ปัญหา ต้องมีงานทำ พร้อมแนะ ‘งานที่เหมาะกับผู้สูงวัย’

หาคำตอบให้กับความสงสัยที่ว่า ทำไมยิ่งแก่ยิ่งจน หากผู้สูงอายุเมืองไทยยังคงสถานะ ผู้มีงานทำ แม้จะเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว ปัญหานี้ย่อมบรรเทาลงได้