จากพลังงานทางเลือกสู่พลังงานต้องเลือก ดัน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ให้มาแรงแซงโค้ง ตัวช่วยลดมลพิษเมืองใหญ่

ทำอย่างไรให้ นวัตกรรมพลังงานทางเลือกอย่่าง รถยนต์ไฟฟ้า ให้มาแทนที่ รถยนต์ใช้น้ำมัน ทางรอดระยะยาว พาประเทศพ้นปัญหามหันตภัยฝุ่นคลุมเมือง