เช่นเดียวกับแฟนพันธุ์แท้ LEGO ทั่วทุกมุมโลก ที่มักมีการรวมตัวกันในหมู่คนรัก LEGO ในประเทศต่างๆ ที่บ้านเราก็มีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชื่นชอบ LEGO เช่นเดียวกับบรรดาคนรัก LEGO ระดับนานาชาติ


เพราะเมืองไทยเราต้องถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของ LEGO เห็นได้จากมีการเปิดศูนย์ LEGO Certified Shop ที่ Siam Paragon โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก LEGO Group ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้การบริหารจัดการของ DKSH

แม้การรวมตัวของกลุ่มผู้ชื่นชอบ LEGO จะมีอยู่อย่างหลากหลาย ทว่า กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ต่างมีหัวใจเดียวกัน คือความรักที่มีให้กับ LEGO ไม่ว่าจะเป็น ชมรม LEGO ประเทศไทย (Thai LEGO User Group) ชมรมไทยแลนด์ LEGO ชมรมคนรัก LEGO แห่งประเทศไทย (We Love Lego) กลุ่มคนรัก LEGO ในประเทศไทย (Thai Brick Club) ฯลฯ

LEGO Certified Shop

ถือได้ว่า LEGO บรรลุเป้าหมาย การผลักดัน “ของเล่น” ยกระดับขึ้นสู่การเป็น “วัฒนธรรมร่วมสมัย” ได้เป็นผลสำเร็จทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

ในทางรูปธรรม คือ การเปิดศูนย์ LEGO Certified Shop เพื่อประกาศตัวอย่างเป็นทางการ หรืออีกนัยคือสกัด LEGO ปลอมที่เป็นปัญหาคาราคาซังมาอย่างยาวนาน

ส่วนในเชิงนามธรรม คือ การขับเคลื่อนความชื่นชอบ LEGO ให้เกิดขึ้นในใจแฟนพันธุ์แท้ LEGO อันนำไปสู่การรวมตัวในนามชมรมคนรัก LEGO ต่างๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้น

กลุ่มคนรัก LEGO เหล่านี้จะคอยส่งข่าว LEGO รุ่นใหม่ๆ ให้แก่กัน และแนะนำเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ LEGO เช่น หนังสือเล่มใหม่ที่เขียนถึง LEGO เป็นต้น

และเมื่อเร็วๆ นี้ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ในอาคาร LEGO ข้างสวนอัมพร

โดยกลุ่มจิตอาสาผู้เล่น LEGO ชมรมบางกอกลักษณ์ ร่วมกันจัดสร้าง LEGO สถานที่สำคัญในฉากจำลองทั้งหมด 14 ชิ้น ประกอบด้วย

 • LEGO จำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 • LEGO การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างบ้านเมือง สมัยรัชกาลที่ 1
 • LEGO จำลองอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • LEGO จำลองฉากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ รวมถึงวิถีชีวิตริมน้ำ สมัยรัชกาลที่ 2
 • LEGO จำลองตลาดการค้าของชาวไทยและชาวจีน สมัยรัชกาลที่ 3
 • หอดูดาวที่ตำบลหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมัยรัชกาลที่ 4
 • การรถไฟไทย กรมไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า และการประปานครหลวง สมัยรัชกาลที่ 5
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจัดตั้งกองลูกเสือไทย สมัยรัชกาลที่ 6
 • สะพานพระพุทธยอดฟ้า สมัยรัชกาลที่ 7
 • การเสด็จพระราชดำเนินย่านตลาดสำเพ็ง สมัยรัชกาลที่ 8
 • โครงการชั่งหัวมัน สมัยรัชกาลที่ 9
 • เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ สมัยรัชกาลที่ 9
 • โครงการจิตอาสา โรงครัวพระราชทาน สมัยรัชกาลที่ 10
 • โครงการไบค์อุ่นไอรัก สมัยรัชกาลที่ 10

อันที่จริง LEGO ได้จัดทำโครงการ Model สถานที่สำคัญต่างๆ มาแล้วทั่วทุกมุมโลก โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ LEGO ได้รังสรรค์ Model ที่สวยงามวิจิตรตระการตา

โครงการ Model สถานที่สำคัญต่างๆ ของ LEGO เป็นหนึ่งใน Business Unit ที่มีชื่อว่า ‘LEGO Architecture’ ครับ

LEGO Architecture ถือเป็นโครงการที่ยกระดับ “ของเล่น” อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดงานหนึ่งของ LEGO ซึ่งนอกจากจะคงเอกลักษณ์ของ “การต่อ” ที่เป็นหัวใจหลักในธุรกิจ LEGO แล้ว ยังขยับมาตรฐาน Brand ขึ้นไปสู่ “การต่อ” ในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผู้ประยุกต์นำไปใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างอย่างจริงจังอีกด้วยครับ

เพราะมีการนำ LEGO Architecture เป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นรูปแบบจำลองร่วมกับพิมพ์เขียวของสถาปนิก เพื่อนำเสนอโครงสร้างสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในให้แก่ลูกค้าในโครงการก่อสร้างต่างๆ อย่างมากมายนั่นเองครับอ่านเพิ่มเรื่อง LEGO กับการปรับตัวและวิวัฒนาการที่ผ่านมา

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 8)

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 7)

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 6)