สาลิกาคาบข่าว Vol.36/62

153

พลิกโฉมกสอ.’ ปั้นอุตสาหกรรมเกษตร

เพิ่มมูลค่ากระจายรายได้สู่ฐานราก

www.thaigov.go.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด จากเดิมที่ทำหน้าที่กำกับมาเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ที่ต้องออกแบบการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสินค้าเกษตรให้มากขึ้น มากกว่าการที่จะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ เพราะสินค้าเกษตรสามารถเพิ่มมูลค่าได้ จากที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ และยังช่วยในการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้มาก ต้องปรับแนวคิดใหม่ กสอ. ต้องมองการพัฒนาสินค้าเกษตร เพราะอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ ได้แค่การจ้างงาน ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีดีแบงก์ ทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร หากไทยไม่เร่งยกระดับการเพิ่มศักยภาพ อีก 3 ปี อาจจะถูกเวียดนามแซงหน้าได้ เพราะขณะนี้เวียดนามได้เร่งการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะภาคการเกษตร

คณิศชี้ 3 เหตุผลหนุนอีอีซี

เดินหน้าต่อเนื่อง ดันภาพรวมการลงทุนโต 10%

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เผยความคืบหน้าบนเวทีเสวนา Advancing ASEAN Japan ที่นครโอซากา เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการอีอีซี มีความต่อเนื่องไม่ว่าพรรคการเมืองใดเข้ามาเป็นรัฐบาล โดยจะมีการสานต่อโครงการอีอีซี ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนอีอีซี ดำเนินการผ่าน พ...เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ..2560  ซึ่งเป็นข้อกฎหมายและนโยบายแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้โครงการนี้และสกพอ.จะยังคงทำงานได้ในระยะยาวเหมือนกับสำนักงานบีโอไอที่มีภารกิจต่อเนื่อง 2. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) โดยตำแหน่ง ซึ่งทำให้โครงการนี้ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาล และ 3. รัฐบาลสามารถนำรูปแบบความสำเร็จของนโยบายอีอีซีไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ โดยการลงทุนในโครงการอีอีซีจะทำให้การลงทุนภาพรวมของประเทศขยายตัวได้ประมาณ 10% ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนโครงการสร้างพื้นฐาน 5 โครงการหลัก ซึ่งได้รับการผลักดันตามแผนระยะที่ 2 ของการพัฒนาอีอีซี คาดว่าจะได้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการประมาณเดือน เม..ศกนี้ และจะเริ่มทยอยลงทุนได้ในครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นไป

เจโทรเผยผลสำรวจบริษัทญี่ปุ่น

มองแนวโน้มศก.ไทยดี

แต่กังวลค่าเงินบาททำส่งออกสะดุด

นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ ในฐานะประธานวิจัยคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าภาพรวมทุกประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นบวกทั้งหมดแตกต่างจากปี 2561 ที่มีบางประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยเป็นลบ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมประเมินว่ายอดขายในปีนี้จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 56% และกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 82% การลงทุนโรงงานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ มีค่าดัชนีดีไอเพิ่มขึ้น แสดงว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมบางส่วนที่มีความกังวล ทั้งราคาวัตถุดิบและความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ที่ไม่ต้องการให้ค่าเงินมีความผันผวนมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ โดยบริษัทส่วนใหญ่มองว่าอัตราค่าเงินบาทที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 32.5-33.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

ขายซองประมูลแหลมฉบังเฟส 3 คึกคัก

เอกชนรายใหม่ร่วมแจม

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.ได้ออกประกาศขายซองเอกสารคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F วงเงิน 84,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 28 ..ที่ผ่านมา พบว่ามีเอกชนตอบรับร่วมซื้อซองเอกสาร ณ วันที่ 4 ..2562 จำนวน 22 รายประกอบไปด้วยเอกชนรายเดิมที่เคยซื้อซองเอกสารแล้วในการประมูลครั้งก่อนจำนวน 18 ราย และเอกชนรายใหม่ร่วมซื้อซองเอกสาร 4 ราย คือ 1.บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2.PSA S E Asia Pte Ltd 3.Van Oord Dredging and Marine Contractora b.v. และ 4.Evergreen Container Terminal (Thailand) โดย กทท.ได้ปรับทีโออาร์ลดเงื่อนไขข้อจำกัดที่ไม่เอื้อเอกชนแล้ว เช่น หลักเกณฑ์ในส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก กทท. ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขเดิมที่ว่าเอกชนที่จะรวมกลุ่มกันมาประมูลห้ามปรับเปลี่ยนตัวพันธมิตรภายใน 10 ปี ทั้งนี้ โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะขายซองเอกสารรอบใหม่จนถึงวันที่ 8 ..นี้ และยื่นซองวันที่ 29 มี..นี้

พาณิชย์โชว์สถิติ FTA

ดันการค้าโตต่อเนื่อง อาเซียนจีน ตลาดใหญ่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 12 ฉบับ 17 ประเทศ ตลอดทั้งปี 2561 พบว่า มูลค่าการค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศคู่เอฟทีเอที่ไทยมีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อาเซียน มีมูลค่าการค้า 113.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 13 โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล เป็นต้น (2) จีน มีมูลค่าการค้า 80.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยางพารา เป็นต้น (3) ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้า 60.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล เครื่องโทรสาร และโทรศัพท์ เป็นต้น (4) ออสเตรเลีย มีมูลค่าการค้า 16.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ยาง และ (5) เกาหลีใต้ มีมูลค่าการค้า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.8 สินค้าส่งออกของไทย เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กฟผชง ครม. ผุดโซลาร์เซลล์ไฮบริด

แห่งแรกใหญ่สุดในโลก

www.ciel-et-terre.net

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้อนุมัติลงทุนการผลิตไฟฟ้าผสมผสานกันระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนกับพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid โดยจะติดตั้งนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มีกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ไฮบริดแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากผ่านการอนุมัติจะมีการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2563 ทั้งนี้ หากครม.อนุมัติ กฟผ.จะเดินหน้าเปิดประมูลรับเหมาก่อสร้างแบบนานาชาติได้ภายในไม่เกิน 2 เดือน ส่วนสาเหตุที่ต้องเปิดประมูลแบบนานาชาติ เพราะแผงลอยโซลาร์เซลล์และทุ่นลอยน้ำในประเทศยังมีผู้ผลิตน้อยราย และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวทั้งต่อราคาค่าไฟที่มีเป้าหมายไม่เกิน 2.44 บาท/หน่วย

แอปเปิลรุกภาพยนตร์ออนไลน์

ควัก 6 ล้านล้าน ซื้อกิจการเน็ทฟลิกซ์

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีค่ายยักษ์ในจีนโดดลงสนามผลิตสมาร์ทโฟนราคาถูกออกมาตีตลาดจนเจ้าตลาดยักษ์ใหญ่อย่างไอโฟนซวนเซยอดขายไอโฟนไอแพดตกต่ำลงอย่างน่าใจหาย ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด ทำให้ผู้บริหารต้องมองหาธุรกิจอื่นมาเสริมแกร่งธุรกิจหลักที่ดูเหมือนว่ากำลังเจอทางตัน และต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆมาทวงบัลลังก์คืน โดยนักวิเคราะห์ค่ายเจพีมอร์แกน รายงานว่าค่ายแอปเปิลมีแนวโน้มจะใช้งินกว่า 189,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6 ล้านล้านบาท  เข้าซื้อกิจการเน็ทฟลิกซ์เพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ตลาดวิดีโอคอนเทนท์บนโลกออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันแอปเปิลมีเงินสดอยู่ในมือกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดีลนี้ยังไม่ชัวร์ 100% ว่าค่ายแอปเปิลจะเจรจาสำเร็จหรือเปล่า แต่หากการเข้าซื้อกิจการเน็ทฟลิกซ์ล้มเหลว แอปเปิลอาจหันไปหาตัวเลือกใหม่ที่มีคอนเทนท์น่าสนใจทดแทน