1984 : ครบรอบ 70 ปี Big Brother is watching you! (ตอนแรก)

วรรณกรรม ‘1984’ จอร์จ ออร์เวลล์ จินตนาการถึงสังคมเผด็จการใน 35 ปีข้างหน้า แม้วางจำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1949 แต่สะท้อนภาพสหรัฐอเมริกาทั้งในอดีตและปัจจุบัน