สาลิกาคาบข่าว Vol.40/62

138

ปลุกทูตพาณิชย์ปั้นกลยุทธ์

เจาะตลาดทั่วโลกปั๊มส่งออกโต 8%

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายและติดตามงานของกระทรวงพาณิชย์ ว่า การผลักดันการส่งออกของไทยในปีนี้ ยืนยันว่าจะไม่ปรับเป้าหมายมูลค่าการส่งออกที่ได้ตั้งเป้าขยายตัวไว้ 8% พร้อมมอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สั่งการทูตพาณิชย์ทั่วโลกให้ทำงานหนักขึ้นในการรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดส่งออกทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ ขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนั้น ยังต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่ โดยต้องให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในจังหวัด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลุกเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคัก ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ จัดหาปุ๋ยราคาถูกกว่าท้องตลาดเข้าไปวางจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรหาซื้อได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายได้ในเร็วๆ นี้

ปักหมุดแหลมฉบังท่าเรืออัจฉริยะ

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชน

ท่าเรือแหลมฉบัง สมาร์ตพอร์ตแห่งอีอีซี

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ได้มีมติอนุมัติให้สนับสนุนโครงการระบบท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port System) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นประตูหลักของสินค้าส่งออกนำเข้าของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และของประเทศไทย โดยโครงการท่าเรืออัจฉริยะจะเป็นโครงการที่บูรณาการข้อมูลที่ครบถ้วน อาทิ ตารางเรือเข้าออก ตารางเวลาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกนำเข้า รายการตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการนำส่งรับ และสินค้าคงค้างในแต่ละท่าเรือเอกชน รายการและระยะเวลาเข้าออกของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพยากรณ์และบริหารจัดการโลจิสติกส์ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกนำเข้าที่สำคัญคือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบเชิงลบให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

อานิสงส์อีอีซีหนุนอีคอมเมิร์ซ

ตะวันออกโตแรง ปณท.ปรับบริการรับมือ

นายสันติ หาญสุขยงค์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอีคอมเมิรซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการแข่งขันสูง และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดตั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดังนั้น จึงต้องมีการปรับแผนงาน เพื่อรองรับทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อป้องกันคู่แข่งเข้าแย่งชิงพื้นที่ทางการตลาด โดยมีแผนการดำเนินการ อาทิ ขยายเวลาทำการจากเดิมเปิดบริการ 08.30-16.30 . เป็น 08.30-20.00 . เพิ่มจุดรับฝากโดยร่วมกับ ปั้ม ปตท. และบางจาก ในการขยายจุดให้บริการในปั้มน้ำมัน ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 3 สาขาในภาคตะวันออก และจะมีการขยายสาขาไปยังพื้นที่ในชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซในพื้นที่อีอีซี ยังมีการปรับกลยุทธ์ เช่น บริการแบบอีเอ็มเอสในพื้นที่ จ.ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทราถึงปลายทางได้ในวันเดียว รวมถึงการนำระบบออโตเมชันเข้ามาใช้สำหรับการคัดแยกพัสดุ ซึ่งสามารถคัดแยกพัสดุแบบกล่องได้สูงถึง 9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง

ทล.เปิดชิงสัมปทานด่านเก็บเงิน

มอเตอร์เวย์ มูลค่า 6 หมื่นล้าน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ประกาศให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สายบางปะอินนครราชสีมา และ สายบางใหญ่กาญจนบุรี มูลค่ากว่า 6.1 หมื่นล้าน โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal (RFP) documents) สำหรับแต่ละโครงการในวันทำการของกรมทางหลวงตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 . ถึง 15.00 . ที่กรมทางหลวง กำหนดรับซองข้อเสนอในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เปิดซองข้อเสนอในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้ยื่นต้องเสนอ 3 ซอง ได้แก่ 1. ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค 2. ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน 3. ข้อเสนออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของกรมทางหลวง บริษัทที่เข้าประมูลต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะคือระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี

ตุรกียุติไต่สวนเอดีสินค้าเส้นใยอะคริลิกจากไทย

รักษาส่วนแบ่งตลาดได้ต่อไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานผู้ไต่สวนของตุรกี ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการพิจารณากำหนดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) ในสินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิกจากไทย พิกัดศุลกากรตุรกีที่ 5501.30.00.00.00 ได้ประกาศผลการดำเนินการให้ยุติการไต่สวนสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้เปิดไต่สวนมาตั้งแต่วันที่ 23 มี.. 61 เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอให้ไต่สวนได้ถอนตัวจากการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว โดยมีผลบังคับทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 12 ..  62 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการยุติการไต่สวนมาตรการเอดีของตุรกีในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดสินค้ากลุ่มนี้ในตุรกีได้ต่อไป

สคบ.เอาจริง! ขายของออนไลน์

เกิน 1.8 ล้านต่อปี ต้องจดทะเบียนขายตรง

พล...ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ขอแจ้งให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม ...ขายตรงและตลาดแบบตรง .. 2560 ไม่เช่นนั้นจะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคในภายหลัง เนื่องจากตอนนี้ตลาดค้าขายออนไลน์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคอย่างมาก จึงขอให้ผู้ค้าออนไลน์มาลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว หรือกรณีที่ผู้ค้าออนไลน์ไปเช่าพื้นที่ในเว็บไซต์เพื่อตั้งวางขายสินค้าตัวเองที่เรียกว่ามาร์เก็ต เพลส” ก็ต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรงเช่นกัน เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคและเจ้าของสินค้าเอง เนื่องจากสคบ.พบว่าเริ่มมีเจ้าของสินค้ามาร้องเรียนว่า ไปเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขายสินค้าและขายสินค้าได้แล้ว แต่ไม่ได้เงิน เพราะในเงื่อนไขการซื้อขายจะให้ผู้ซื้อจะโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ แต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ที่รับเงินไม่ยอมโอนเงินให้กับเจ้าของสินค้า ส่วนประชาชนทั่วไปที่โพสต์ขายสินค้าแค่ 1-2 ครั้ง เพื่อขายของที่ตัวเองไม่ใช้แล้ว แบบนี้ไม่จำเป็นต้องมาจดทะเบียน

ฮอกไกโดหนาวสะท้าน -20 องศา

โตเกียวยกเลิก 100 เที่ยวบิน

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานสภาพอากาศหนาวจัดบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นหลายพื้นที่มีอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส รวมถึงเมืองริขุเบ็ทสึซึ่งมีอุณหภูมิติลบสูงสุดถึง -31.8 องศาเซลเซียส ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดรายงานสภาพอากาศในกรุงโตเกียวก็มีหิมะตกหนัก อุณหภูมิหนาวเหน็บฉับพลัน และมีรายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ส และ สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์สได้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศไปแล้วมากกว่า 100 เที่ยวบินที่บินเข้าออกกรุงโตเกียวเมื่อวานนี้ เนื่องจากหิมะปกคลุมรันเวย์สนามบินฮาเนดะ และสนามบินนาริตะจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยอุณหภูมิในกรุงโตเกียวช่วงเช้าอยู่ในระดับต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และมีหิมะตกลงมานานราว 2-3 ชั่วโมง ก่อนจะมีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน