สาลิกาคาบข่าว Vol.42/62

157

สมคิดเร่งคมนาคมลุยเมกะโปรเจ็กต์

เจรจารถไฟเชื่อม 3 สนามบินต้องจบในเดือนนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วม โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งเร่งรัดให้บอร์ดการบินไทยสรุปแผนการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ จำนวน 38 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าให้มีความชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมถึงเจรจากับบริษัท แอร์บัส เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ได้โดยเร็ว พร้อมมอบให้ปลัดกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อหาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้มีความคล่องตัว และหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือกลุ่มซีพี เรื่องการร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ให้ได้ข้อยุติภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

สนข. แจงแผนก่อสร้าง ICD ฉะเชิงเทรา

ชี้บ้านโพธิ์บางน้ำเปรี้ยวเหมาะสมที่สุด

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ หรือ ICD ฉะเชิงเทรารองรับ EEC เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ซึ่งโครงการนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์และความแออัดบริเวณท่าเรือ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า สนข. ได้ทำการศึกษาโครงการ ICD .ฉะเชิงเทรา โดยข้อมูลผลการศึกษาระบุพื้นที่เหมาะสมคือ อ.บางน้ำเปรี้ยว และ อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดความเหมาะสมและความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ แต่ สนข.ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินคัดเลือกพื้นที่มีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น

พาณิชย์เปิดจดลิขสิทธิ์ออนไลน์

คาดระบบเสร็จปีนี้ เชื่อมโปรแกรม

ไอแมงมุมจับนักก็อปปี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการแจ้งและรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไร้กระดาษ เพื่อใช้สำหรับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากผู้ที่คิดค้นงานอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง ภาพ หนังสือ วรรณกรรม เป็นต้น โดยต่อไปก็แค่คลิกเข้ามาในระบบ สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารแบบเดิม ทำให้ผู้ที่คิดค้นงานลิขสิทธิ์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และได้รับการปกป้องคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะแม้ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ได้คิดค้นขึ้นมา แต่ถ้าผู้คิดค้นผลงานมายื่นแจ้งต่อกรมฯ ก็จะทำให้มีหลักฐานว่าเป็นคนทำ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้แจ้งเอง และต่อไปหากมีการละเมิดเกิดขึ้นก็จะใช้เป็นหลักฐานได้ คาดว่าการพัฒนาระบบจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจากนั้นกรมฯ จะนำข้อมูลงานลิขสิทธิ์ที่มาแจ้งกับกรมฯ ไปเชื่อมโยงกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือเอ็ตด้า ที่ปัจจุบันมีโปรแกรมไอแมงมุมที่ใช้ในการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการกับการละเมิดภาพยนตร์ที่ไอแมงมุมจะกระจายเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ววิ่งไปตรวจจับว่าเว็บไซต์ไหนมีภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจเจอก็จะแจ้งกลับเข้ามาทำให้รู้ว่าภาพยนตร์ละเมิดอยู่ที่ไหน เว็บอะไร

แนะส่งออกข้าวป้อนตลาดออสเตรเลีย

หลังเจอวิกฤตภัยแล้ง พื้นที่เพาะปลูกลดฮวบ

นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เปิดเผยถึงปัญหาวิกฤตภัยแล้งในออสเตรเลียที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน ส.. 2561 ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในรัฐ New South Wales มีปริมาณน้ำฝนเพียง 190.9 มิลลิเมตร ต่ำสุดในรอบ 20 ปี และร้อยละ 49 ของพื้นที่การเกษตรในรัฐ Queensland รัฐ New South Wales และรัฐ Victoria  เป็นพื้นที่ที่ประสบกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของออสเตรเลียลดลง โดยได้มีการคาดกันว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะลดลงร้อยละ 10 ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงตามไปด้วยออสเตรเลียจึงต้องนำเข้าข้าวฝ้ายและธัญพืชอื่นๆรวมถึงอาหารสัตว์จากต่างประเทศจึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกไทยที่จะวางแผนในการส่งออกสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปโดยเฉพาะข้าวไทยมีโอกาสสูงมากเพราะปัจจุบันข้าวไทยได้รับความนิยมและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในออสเตรเลียอยู่แล้วการขยายตลาดจึงทำได้ไม่ยาก

เล็งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำรายได้เข้าคลัง 4 หมื่นล้านต่อปี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ...ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผ่านวาระ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอประกาศใช้ ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที แต่กฎหมายกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในส่วนกฎหมายลูกที่จะเป็นการกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ มีประมาณ 20 ฉบับ ตามกฎหมายกำหนดให้ออกกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน 120 วันนับตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ขณะนี้เตรียมพร้อมไว้แล้ว รอกฎหมายมีผลก็ทยอยออกกฎหมายลูกได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ทั้งนี้ ตัวกฎหมายจะกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น การกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเอกชน และการกำหนดราคาสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น โดยในช่วงสองปีแรกของการเริ่มจัดเก็บภาษี คือปี 2563 และปี 2564 รายได้จากภาษีตัวนี้ จะได้รับประมาณ 4 หมื่นล้านบาท/ปี จากปัจจุบันที่มีรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ราว 3 หมื่นล้านบาท และหลังจากสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีนี้ รัฐบาลในขณะนั้นจะต้องประกาศอัตราจัดเก็บภาษี (Effective rate) ใหม่ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เพดานตามที่กฎหมายกำหนด

ออมสินโชว์ดัชนีเชื่อมั่น Startup Q4

ปี 61 เกินค่า 50 แต่ยังหวั่นปัจจัยเสี่ยง

www.thaigov.go.th

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ Startup ทั่วประเทศจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี SSI ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 61.75 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะปัจจัยด้านการลงทุน คำสั่งซื้อ ผลประกอบการ ปริมาณการผลิตและการจ้างงานที่ยังอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ที่มีทั้งเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง มีวันหยุดต่อเนื่องและยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นสบายและหนาวเย็นในบางพื้นที่ ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของฝากและของขวัญเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานส่งออกวัตถุดิบไปจีน ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการในจีนชะลอการผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการของไทยชะลอการลงทุนและการจ้างแรงงานลง

มะกันจีนเปิดโต๊ะเจรจาครั้งใหม่

หวังจบศึก 1 มีนาคมนี้

สำนักข่าวเอ็นเอชเคของญี่ปุ่น รายงานว่า สหรัฐฯและจีน เริ่มต้นการเจรจาทางการค้าอีกครั้งหนึ่งในกรุงปักกิ่งวันนี้ ระหว่างนายเจฟฟรีย์ เกอร์ริช รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กับคณะผู้แทนของประเทศจีน

โดยรัฐบาลจีนเสนอจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อลดตัวเลขการขาดดุลของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรากฎหมายว่าด้วยการห้ามบังคับบริษัทต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีน เนื่องจากที่ผ่านมาสหรัฐฯ ไม่พอใจกรณีประเทศจีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ สำหรับการเจรจาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหวังบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 1 มีนาคมนี้ หากทั้งสองฝ่ายไม่อาจบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว สหรัฐฯ ก็มีแผนจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนอีกครั้ง หลังหยุดพักชั่วคราว 90 วัน