อันที่จริง ข้อเขียนชุด LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” ได้จบลงไปแล้วในตอนที่ 10


สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ LEGO ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมด 10 ตอน ไม่ว่าจะเป็น LEGO Mindstorms, LEGO Education สวนสนุก LEGOLAND ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิดีโอเกม การ Co-branding กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมบันเทิง หรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ขนมขบเคี้ยว LEGO Jelly Block ไปจนถึงการประกาศตัวเป็น “องค์กรสื่อ” ผู้ผลิต Content กระทั่งส่งเสริมการรวมกลุ่มกันในนาม “ชมรมคนรัก LEGO” ทั่วทุกมุมโลก

อีกทั้ง LEGO ยังร่วมมือกับโรงงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น โคมไฟ นาฬิกาข้อมือ โดยเฉพาะผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคสร้างสรรค์สินค้าที่แตกไลน์ออกมาจาก “ตัวต่อ” LEGO แบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการหลักของ LEGO

ไม่ว่าจะเป็น ลำโพง LEGO iPod Stereo Dock รวมถึงกล้อง Digital กล้องถ่ายวิดีโอ Thump Drive หรือ USB Memory และเครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือ Alcatel รวมถึงการเปิดศูนย์ LEGO Certified Shop และ LEGO Architecture

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ถือเป็นการยกระดับ “ของเล่น” หรือ “ตัวต่อ” ธรรมด๊าธรรมดาแบบดั้งเดิมของ LEGO ขึ้นไปสู่การเป็น “วัฒนธรรมร่วมสมัย” นั้น เป็นเพียงการแตกไลน์ออกไปเป็น Business Unit ใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะหลีกหนีจาก Red Ocean มุ่งหน้าสู่ Blue Ocean ของ LEGO

แม้ข้อเขียนชุด LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” ทั้ง 10 ตอนดังกล่าว ฉายให้เห็นภาพของ “วัฒนธรรม LEGO” อย่างชัดเจนได้ในระดับหนึ่ง ทว่า ยังมีอีกหนึ่งโครงการของ LEGO ที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังเป็น “ตอนพิเศษ”

โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า LEGO Serious Play ครับ

LEGO Serious Play เป็นโครงการที่ LEGO คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นกระบวนการใช้ LEGO แก้ปัญหาภายในองค์กรของ LEGO เอง

ดังที่ผมเขียนไว้เมื่อ 10 ตอนก่อน ว่า LEGO เริ่มเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดกับธุรกิจของเขาจากประเด็น LEGO ปลอม และ Trend ของเล่นโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจาก “ของเล่น Analog” ไปสู่ “ของเล่น Digital”

ในตอนนั้น ทั้งผู้บริหารและพนักงานของ LEGO กำลังสับสนกับทิศทางวงการของเล่นโลก และกลยุทธ์การบริหารงานของ LEGO ผู้บริหารของ LEGO ในขณะนั้นมีความเชื่ออย่างมุ่งมั่นว่า LEGO เป็นองค์กรที่รวบรวมคนเก่งๆ เอาไว้มาก

โจทย์หลักก็คือ ทำอย่างไรถึงจะดึงศักยภาพของพนักงาน LEGO ออกมาให้ได้มากที่สุด คิดได้ดังนั้น ผู้บริหาร LEGO จึงปรึกษากับปรมาจารย์ด้านบริหารธุรกิจหลายท่าน ได้รับคำตอบคล้ายกันว่า ปรัชญาของ LEGO คือการเป็นของเล่นที่ช่วยปลดปล่อยจินตนาการอยู่แล้ว

ดังนั้น เมื่อ LEGO มีส่วนช่วยปลดปล่อยจินตนาการของเด็กๆ เหตุใด LEGO จึงจะนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ใหญ่บ้างไม่ได้

www.kilearning.net

กระบวนการหลักของ LEGO Serious Play ก็คือการทำ Workshop ครับ

Workshop ที่ว่า คือการประชุม โดยทุกคนที่เข้าร่วม LEGO Serious Play Workshop จะได้ชิ้นส่วน LEGO ที่เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือนักศึกษาฝึกงาน ความหมายก็คือ เมื่อเข้ามาใน Workshop แล้ว ทุกคนต้อง “ถอดหัวโขน” ผู้บริหารระดับสูง เมื่อ “ถอดหัวโขน” ออก พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุม แม้กระทั่งนักศึกษาฝึกงานก็จะกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามกล้าทำ ทำให้ “บทสนทนา” ทั้งหมดใน Workshop “มีความหมาย”

เพราะประเด็นสำคัญที่สุดของ LEGO Serious Play ก็คือ “ความเท่าเทียม” ที่จะเชื่อมโยงมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน โดย Workshop ดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่อ LEGO จากโจทย์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และให้ต่อ LEGO จนกระทั่งครบตามหลักสูตรที่ออกแบบไว้

หัวข้อหลักของ Workshop ที่ LEGO Serious Play ออกแบบไว้ ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์หลัก

  • กลยุทธ์สร้างทีม

เพื่อทำให้พนักงานแต่ละคนมองภาพรวมผลงานขององค์กร แทนการโฟกัสเฉพาะงานของตนเอง เมื่อทำแบบนี้ พนักงานทุกคนจะมีความเคารพนบนอบซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการมองเห็นเป้าประสงค์เดียวกัน นั่นคือ จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

  • กลยุทธ์องค์กร

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีวิสัยทัศน์เดียวกัน กระตุ้นให้พนักงานทุกคนอยากเดินไปสู่จุดประสงค์ร่วมกันขององค์กร มิใช่โฟกัสกันแค่วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงด้านเดียวอย่างที่ผ่านมา

  • กลยุทธ์ชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน ระหว่างทางเดินไปถึงจุดสูงสุดหน้าที่การงาน และอาจจะถึงจุดสูงสุดของตำแหน่งแห่งหนแล้ว “กลยุทธ์ชีวิต” จะเข้ามาช่วยให้เราหยุดดูตัวเองและคนรอบข้าง รวมถึงสังคมในระดับต่อไป

ปัจจุบัน LEGO Serious Play ได้รับความนิยมจากองค์กรระดับโลกมากมายครับ โดยในบ้านเราก็เริ่มมีบริษัทที่สนใจใช้ LEGO Serious Play ในการแก้ปัญหาองค์กรกันบ้างแล้ว สำหรับในประเทศไทย Eureka International เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก LEGO ให้เป็นผู้ก่อตั้ง LSPThailand.com เพื่อจัด Workshop ของ LEGO Serious Play

ทั้งหมดนี้คือ LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนพิเศษ) ที่ผมขอเติมเต็มข้อเขียนชุด LEGO ทั้ง 10 ตอนครับ


แวะเวียนกลับไปอ่านตอนที่ 10 (ตอนจบ) และอีก 9 บทความก่อนหน้า

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนจบ)