น่าจะมีความผิดพลาดบางประการที่ทำให้ ‘เศรษฐกิจ’ ของเราเติบโตช้า

รัฐอุกกาบาต มีตำแหน่งที่ตั้งของตนเองทางภูมิเศรษฐกิจระดับเทพ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในขณะที่ตำแหน่งด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐดาวเทียมฐานวัตถุดิบธรรมชาติเลย