14 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘Alipay’ ฟินเทคยักษ์ภายใต้อาณาจักร Ant Financial

เผยข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ Alipay และการชำระเงินผ่านระบบของนักท่องเที่ยวชาวจีนในต่างแดน อีกช่องทางรับทรัพย์ของธุรกิจน้อยใหญ่จากที่มีผู้ใช้งานมากกว่าพันล้านคน!