รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ 3 อาชีพ สายเทคฯ รับยุค Big Data โตแรง ที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้

รู้ทันกระแส Big Data นี้เอง ที่ทำให้เกิดเทรนด์อาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจด้านต่างๆ