ข่าวดีสำหรับคนค้าคนขายที่เป็น SME ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เพราะล่าสุดมีการเปิดตัว e-san e-commerce’ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME โดยช่วยให้ SME มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ การสร้างมาตรฐานสินค้า เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัลและสร้างรายได้เพิ่ม


สองหน่วยงานที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของโครงการดังกล่าวคือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยร่วมกันผลักดัน SME หรือ ผู้ประกอบการระดับเล็กและกลางให้มาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงแรกมี SME จำนวน 3,000 กว่ารายที่เข้าสู่ระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังแล้ว

e-san e-commerceเปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น ความน่าสนใจของโครงการคือ มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำเข้าร่วมในโครงการด้วย อาทิ LAZADA, Shopee, Wongnai, LNWSHOP 

เป้าหมายสำคัญของโครงการ e-san e-commerce คือ ช่วยปรับปรุงช่องทางการตลาดและช่วยยกระดับการขายออนไลน์ของ SME ให้เข้าสู่มาตรฐานตลาดอีคอมเมิร์ซได้

และสำหรับ SME 3,000 กว่ารายที่เข้าร่วมโครงการ คาดว่ามาจากธุรกิจอาหารมากกว่า 60% เนื่องจากประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เรียกได้ว่าเป็น ‘ครัวของโลก’ และมีผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารจำนวนมาก หากนำอาหารร้านดังในแต่ละท้องถิ่นไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อทั่วประเทศได้ เชื่อแน่ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ SME จำนวนมหาศาล

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนก้าวสู่ระบบนิเวศการค้าออนไลน์ด้วยการนำสินค้าไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงมาตรฐานของรสชาติ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง ฯลฯ ไปพร้อมๆ กัน จึงจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่ SME ได้ในคราวเดียว

SME Connext e-san e-commerce

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผอ.สสว. กล่าวถึงโครงการ e-san e-commerce ว่า 

“โครงการนี้เป็นแผนระยะยาว 3 ปี โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งจะทำให้การสร้างตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ จะระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายสินค้าได้จริง และช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีโอกาสขายเช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์ดัง” 

หลังจากนี้จะมีกิจกรรมอบรมและให้คำปรึกษาแก่ SME ผ่านการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน SMEconnext หรือทางเว็บไซต์ www.smeonline.info 


ช่องทาง/แนวทางขยายตลาด เพิ่มลูกค้าสำหรับ SME ที่แนะนำให้อ่านเพิ่ม

แนะกลเม็ด ส่ง SME ไทย ผงาดใน ตลาด halal food ระดับโลก

SME เจาะฐาน อีอีซี ก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ สิทธิประโยชน์เกินห้ามใจ

ตามติด ‘เทรนด์ Smart Packaging 2019’ ยุค Online Marketing แพ็กเกจจิงดี มีชัยไปกว่าครึ่ง