‘ต่างวัยไม่เป็นปัญหา’ แนะเทคนิคทำงานให้ราบรื่นใน ‘องค์กร 4.0’ แหล่งรวมคนทุก Gen

แนะเทคนิคการทำงานใน ‘องค์กร 4.0’ ที่มีคนทำงานหลายวัยที่ต้องมาทำงานด้วยกัน