สาลิกาคาบข่าว Vol.63/62

150

มั่นใจอีอีซี

มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

www.thaigov.go.th

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันท่ามกลางนักลงทุนกว่า 2,000 คนจากทั่วโลกในงานประชุมสัมนา “Thailand Investment Year 2019: What ‘s New” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 มี.ค. โดยย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้ พร้อมกับกล่าวถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากทรัพย์สินที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ และพัฒนาสร้างคุณค่าใหม่เพิ่มเติม ด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้ง เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ

โอกาสเดียวกันนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนถึงการดำรงอยู่ของโครงการอีอีซี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้วยเหตุผลว่าโครงการอีอีซีเป็นโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

รมช.ศึกษาฯ พลเอกสุรเชษฐ์

ประกาศหนุน EEC ขับเคลื่อน

การศึกษาสู่อนาคตใหม่

ดร.อภิชาต ทองอยู่

รมช.ศึกษาฯ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เปิดงานสัมมนาผู้บริหารการศึกษาภาคตะวันออก จัดโดยศึกษาธิการภาค 9 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้การปฏิบัติการการศึกษาภาคตะวันออกให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการ และสร้างความร่วมมือในทุกมิติ ที่ห้องประชุมชลาลัย โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา เมื่อเช้าวานนี้ โดยคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการทุกภาคส่วน ศึกษาธิการทุกจังหวัด รองเลขาธิการอาชีวศึกษา เลขาธิการทุกส่วนงานของกระทรวงศึกษา รวมถึงผู้บริหารการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออกเข้าร่วม ซึ่งในการสัมนาได้อภิปรายถึงการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล ในงานนี้ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา EEC HDC ดร.อภิชาต ทองอยู่ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา แบบ demand Side สร้างสัดส่วนเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อจัดปรับทิศทางการศึกษาจากด้านอุปทานสู่ด้านอุปสงค์อย่างมีระบบแบบแผน หลังจบการสัมมนา รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เห็นชอบสนับสนุนให้ขับเคลื่อนการศึกษาไปในทิศทางเดียวกับปฏิบัติการของ EEC HDC มอบหมายให้รองเลขาธิการอาชีวะศึกษา ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ประสานความร่วมมือกับ EEC  HDC และให้ศึกษาธิการภาค 9 ตั้งคณะทำงานบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยประสานทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนงาน EEC ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีศักยภาพในการปรับตัวทันกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนายุคใหม่ นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่จะปรับสร้างการศึกษาในพื้นที่ EEC ให้บรรลุผลได้อย่างมีทิศทาง

สวทช. ถือฤกษ์ มี.ค.

เท 4.5 พันล้านบาท

ปั้น EECi ระยะ 1A

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประกาศขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ EECi หรือโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระยะที่ 1 หรือ 1 A ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มอาคาร ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,500 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมี.ค.นี้เป็นต้นไป

โครงการ EECi ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,000 ไร่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาเต็มรูปแบบ ภายใต้งบประมาณการลงทุน 110,000 ล้านบาท จะประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ EECi เมืองนวัตกรรมชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ สำหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายครอบคลุม 6 ด้านคืออุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 270,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 20 ปี

“ลุงตู่” วิตกวิกฤตภัยแล้ง

สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ระบุปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนคือเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา อยู่ในขั้นวิกฤต โดยเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 4% ของปริมาณความจุทั้งหมด ขณะที่เขื่อนสิรินธร เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำใช้การได้ 7% , 9% และ 14% ของปริมาณความจุทั้งหมดของแต่ละเขื่อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำในเขื่อนดังกล่าว และกำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อพร้อมรับสถานการณ์โดยด่วน

แบงก์จูบปากมหาวิทยาลัย

ขยายฐานธุรกิจ

การแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นในธุรกิจสถาบันการเงิน กดดันให้ธนาคารหลายแห่งต้องหันเหทิศทางไปทอดสะพานไมตรีเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางขยายฐานธุรกิจ โดยธนาคารไทยพาณิชย์กอดคอจูบปากกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล ที่ปลอดจากการใช้เงินสด ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย เลือกจับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างพื้นที่การเรียนร่วมบนโลกดิจิตอล หรือ digital co-learning space ส่วนธนาคารกรุงเทพ เลือกจับมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้างระบบนิเวศรองรับสตาร์ทอัพบนโลกดิจิตอล หรือ start-up ecosystem

สำหรับธนาคารกรุงไทย เลือกจับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนา next lab นอกจากนี้ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังประสานความร่วมมือกันในการจับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ยกฟ้องคดีพันธมิตร

ปิดล้อมรัฐสภา

ศาลอาญา พิพากษายกฟ้องแกนนำแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวม 21 คน กรณีชุมนุมปิดล้อมรัฐสภา ขัดขวางรัฐบาลไม่ให้แถลงนโยบาย เมื่อปี 2551 โดยระบุว่าการชุมนุมดังกล่าว เป็นการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพ โดยปราศจากอาวุธ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการถูกสลายการชุมนุม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นสิ่งที่ 21 แกนนำไม่สามารถควบคุมได้

สัมพันธ์การค้าสหรัฐ-จีน

พลิกจากขมเป็นหวานชื่น

สัมพันธภาพทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เขม็งเกลียวมานานนับปี ได้ผ่อนคลายลงอย่างมากด้วยท่าทีที่เป็นมิตรไมตรีต่อกัน โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะยกเลิกมาตรการรีดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนลงเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจจะยกเลิกทั้งหมด ขณะที่ฝ่ายจีน ก็มีท่าทีที่จะยอมลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร รถยนต์ เคมีภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการจากสหรัฐอเมริกาเป็นการตอบแทน

ปฏิกิริยาดังกล่าวนำไปสู่การคาดการณ์ผลลัพธ์การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและผู้นำสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีขึ้นประมาณวันที่ 27 มี.ค.นี้ น่าจะลงเอยด้วยความชื่นมื่น ซึ่งส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้า บรรยากาศเศรษฐกิจของโลก