‘แพลตฟอร์ม’ สร้างการศึกษาและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่เชื่อมโลกให้ไทยแล่น

การศึกษาไทยเรียกร้องให้จัดปรับสู่ทิศทางใหม่ จึงเกิด ‘แพลตฟอร์ม’ การศึกษา และการปรับอัลกอริทึมทั้งระบบ เพื่อสร้างการศึกษาตามอุปสงค์ เพื่อเชื่อมโลกให้ไทยแล่น