สาลิกาคาบข่าว Vol.67/62

165

ซากุระ-อารีดัง

รุมตอมอีอีซี

นายทะดะชิ มะเอะดะ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี // www.thaigov.go.th

นายทะดะชิ มะเอะดะ ผู้ว่าการ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตลอดจนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีโครงการถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ถือเป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือรัฐบาลไทย-รัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลจีน

ทำนองเดียวกันนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ก็แสดงความชื่นชมต่อการจัดตั้งอีอีซี และยินดีส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าไปลงทุนให้มากขึ้น

นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี // www.thaigov.go.th

ปั้นเขตพัฒนาท่องเที่ยว

เติมรายได้ชุมชน

www.mots.go.th

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าจะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟรางคู่พาดผ่าน เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไปแล้ว 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวคือเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน-ลำปาง-พะเยา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครอบคลุมจังหวัดตาก-กำแพงเพชร-สุโขทัย-พิษณุโลก เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ครอบคลุมจังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ตรัง-สตูล และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มเจ้าพระยาตอนกลาง ครอบคลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

เที่ยวไทยโต

ติดอันดับ 4 ของโลก

สภาการเดินทางท่องเที่ยวโลก (The World Travel Tourism-WTTC) รายงานสถานะการท่องเที่ยวไทยปี 2561 เติบโตขึ้น 6% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดเป็นอันดับ 4ของโลก รองจากตุรกี ที่โต 15% จีน โต 7.3% และอินเดีย โต 6.7% ส่งผลให้มูลค่าการเดินทางท่องเที่ยวของไทยขยับขึ้นมาเป็น 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.52 ล้านล้านบาท

WTTC ยังคาดการณ์ด้วยว่ามูลค่าการเดินทางท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้นไปถึง 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.6 ล้านล้านบาทในปี 2571

ตรึงค่าไฟฟ้าช่วยค่าครองชีพ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ระหว่างเดือนพ.ค.-ส.ค. 2562 ไว้เท่าเดิม เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน ซึ่งส่งผลให้อัตราค่ากระแสไฟฟ้ายืนระดับราคาไว้เท่าเดิมที่หน่วยละ 3.6396 บาท

อุ้มเมืองโบราณศรีเทพ

ขึ้นบัญชีมรดกโลก

th.wikipedia.org

ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อวันที่ 8 มี.ค. มีมติเห็นชอบให้เสนอเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก แห่งองค์การยูเนสโก โดยมอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อไปยังคณะกรรมการมรดกโลกตามขั้นตอนต่อไป

จำคุกอดีตผู้จัดการ

ทีมหาเสียงโดนัลด์ ทรัมป์

en.wikipedia.org

ผู้พิพากษาที เอส เอลลิส มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 47 เดือน และปรับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับสั่งให้ชดใช้เงินคืน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในคดีที่นายพอล มานาฟอร์ด อดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระทำความผิดฐานอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยการหลบเลี่ยงภาษี ตกแต่งบัญชีธนาคาร และปกปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศ

กรณีดังกล่าวนายมาร์ค แอลเลนโบห์ แห่งคณะกรรมาธิการกำหนดโทษทางอาญา ระบุเป็นการลงโทษที่เบาอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งที่อัยการผู้ฟ้องคดีร้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 19 ปี 6 เดือนถึง 24 ปี และทนายความผู้แก้ต่างคดีของนายมานาฟอร์ด ร้องขอให้ศาลบรรเทาโทษ ด้วยการพิจารณาลงโทษสถานเบาด้วยการจำคุกไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน

หัวเว่ยค้าความรัฐบาลสหรัฐ

บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี แห่งประเทศจีน ตัดสินใจยื่นฟ้องกล่าวหารัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต่อศาลในรัฐเท็กซัส อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานหัวเว่ยในสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าการกระทำของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามหน่วยงานของรัฐบาลใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย ด้วยข้ออ้างอาจเป็นช่องทางให้ทางการจีนจารกรรมข้อมูล ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และสร้างความเสียหายแก่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี

ปฏิกิริยาดังกล่าวของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากนายหวัง อี้ รมต.ต่างประเทศของจีน ที่ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฏหมายของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี