การเจรจา ไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน ดูเหมือนจะมีกระแสเร่งรีบกดดันให้ปิดดีลเจรจากับซีพี ทั้งที่ยังมีหลายประเด็นค้างคาเนื่องจากการรถไฟยังไม่ให้คำตอบ เพียงแต่ย้ำว่า การรถไฟจะไม่รับเงื่อนไขใดๆ นอกทีโออาร์ เพราะหวั่นรัฐเสียประโยชน์ แต่จะเรียกบีทีเอสมาเจรจา!!!

ข้อมูลที่มีการรับและส่งต่อกันมานี้ทำให้เกิดคำถามว่า รัฐเสียประโยชน์จริงหรือไม่? ใครได้ใครเสียกันแน่?


1.

ที่มีข่าวว่า ซีพียื่นตัวเลข 117,200 ล้านบาท และบีทีเอสยื่นตัวเลข 169,000 ล้านบาท ไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่มีบุคคลปริศนานำตัวเลขที่เอกชนขอรัฐสนับสนุนในจำนวนที่เท่ากันของปีที่ 6-15 มาคิดหามูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวเลขดอกเบี้ย discount rate 2.375% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้ ย่อมไม่มีธนาคารใดปล่อยให้เอกชนกู้ และหากคิดตามอัตรานี้จะเท่ากับว่า บีทีเอสขอให้รัฐสนับสนุน 187,100 ล้านบาท ไม่ใช่ 169,000 ล้านบาทตามทีี่เป็นข่าว…รัฐเสียประโยชน์หรือไม่?

2.

หากปรับต้นทุนเงินกู้ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ 5% จะเท่ากับว่า ซีพีขอรัฐสนับสนุน 90,722 ล้านบาท ในขณะที่บีทีเอสขอให้รัฐสนับสนุนสูงถึง 144,508 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบทีโออาร์ตั้งแต่แรก เนื่องจาก ครม.อนุมัติเพดานให้รัฐร่วมลงทุนได้ไม่เกิน 119,425 ล้านบาท การเรียกบีทีเอสมาคุยทั้งที่เสนอตัวเลขสูงกว่าทีโออาร์แต่แรก…รัฐเสียประโยชน์หรือไม่?

3.

หากให้เอกชนเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่แรกเพื่อแสดงความโปร่งใส การประมูลไฮสปีดเทรนก็จะเรียกความเชื่อมั่นและลดความเคลือบแคลงใจได้ในขณะเดียวกัน แต่การมีข้อห้ามไม่ให้เอกชนนำข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ และในช่วงที่มีการเจรจากับซีพีกลับมีข้อมูลที่นำเสนอในห้องหลุดรั่วออกมาเป็นข่าวรายวัน ประเด็นนี้ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน…แบบนี้รัฐเสียหายหรือไม่?

4.

การที่มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่เกินอำนาจของกรรมการพิจารณา จึงไม่รับเรื่องไว้และไม่มีการส่งต่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาประเทศชาติเสียประโยชน์หรือไม่?

5.

ในห้องเจรจา มีคำถามหลายข้อที่การรถไฟไม่ได้ให้คำตอบ เร่งปัดตก และยังให้ผู้ประมูลรายที่สองมาเจรจากรณีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น หากไม่คุยกันให้กระจ่าง แล้วเอกชนไม่มีความพร้อม ดำเนินโครงการไม่สำเร็จ…รัฐเสียประโยชน์หรือไม่?

6.

การเจรจาระหว่างรัฐกับซีพี รัฐห้ามไม่ให้ซีพีเปลี่ยนตัวเลขที่นำเสนอมา มิเช่นนั้น จะยึดเงินประกัน แต่ในขณะเดียว การเจรจาระหว่างรัฐกับบีทีเอส รัฐขอลดตัวเลขที่บีทีเอสนำเสนอมา ซึ่งเป็นการทำผิดทีโออาร์อย่างชัดเจน…แบบนี้รัฐเสียประโยชน์หรือไม่?

ไฮสปีดเทรน

7.

คำถามคาใจว่ารัฐได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากเงื่อนไขของซีพี สรุปคือ ซีพีเสนอขอให้รััฐสนับสนุน 22 ล้านบาท และขอให้รัฐนำเงินส่วนที่ต่ำกว่ากรอบ ครม.อนุมัติอยู่ 28,703 ล้านบาท มาตั้งกองทุนสำรองเงินกรณีฉุกเฉิน (Contingency Fund) จำนวน 28,000 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินโครงการไฮสปีดเทรน แต่หากโครงการไม่ประสบปัญหาทางการเงิน กองทุนนี้ก็จะไม่ข้องเกี่ยวหรือเข้ามาช่วยเหลือโครงการแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาวงเงินที่ซีพีเสนอร่วมกับกองทุนสำรองของรัฐกรณีฉุกเฉิน รวมเป็น 119,425 ล้านบาท ต่ำกว่ากรอบที่ ครม.อนุมัติ แต่กรรมการเลือกที่จะเจรจากับผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงกว่าหลายหมื่นล้านบาท…อย่างนี้รัฐเสียประโยชน์หรือไม่?

ไฮสปีดเทรน รถไฟความเร็วสูง ประมูล ซีพี contingency fund

การประมูลครั้งนี้จึงเป็นการสอนมวยซีพีว่า การตั้งราคาถูกกว่า…ใช่ว่าจะชนะเสมอไป และนอกจากข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏแล้ว เรายังต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปว่า ในท้ายที่สุด ใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมลงทุนที่แท้จริง แล้วรัฐได้ประโยชน์ หรือ ใครได้ประโยชน์?


รวมข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงด้านต่างๆ

คำชี้แจงจาก สกพอ. เคลียร์ปม “จงใจเขียน ล็อคสเปค ฮั้วประมูล” กรณีรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

หรือภาพจำ ‘รถไฟไทย’ ทำให้เรามองข้าม ‘รถไฟความเร็วสูง’?

เปิดพิมพ์เขียวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน