ตามติดภารกิจยกระดับ ‘พยาบาลไทย’ สู่ ‘นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ’ รับสังคมสูงวัย & อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ได้เวลาเพิ่มทักษะให้ ‘พยาบาลไทย’ สู่นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในเขตพื้นที่อีอีซี