3 เคล็ดลับขายสินค้าเจาะตลาดโลกยุคใหม่ เทคนิค ‘ทำน้อย ได้มาก’ กรณีศึกษา ‘FOODEX JAPAN 2019’

FOODEX JAPAN 2019 ที่ Makuhari Messe จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 และในปี ค.ศ. 2019 นี้ถือเป็นครั้งที่ 44 โดยงานนี้ถือเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย