สาลิกาคาบข่าว Vol.70/62

104

ทูตโสมขาวชื่นชม

วิสัยทัศน์อีอีซี

พร้อมเชื่อมนักธุรกิจ

เกาหลีใต้ลงทุน

www.thaigov.go.th

นายอี อุกฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย โดยหวังว่าเอกอัครราชทูตฯ จะกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยเกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และยืนยันที่จะผลักดันให้ไทยกับเกาหลีใต้มีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เอกอัครราชทูตฯ ยินดีส่งเสริมให้ภาคเอกชนของเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนใน EEC มากยิ่งขึ้น ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยพร้อมร่วมมือกับเกาหลีใต้ขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้นโยบาย New Southern Policy ของประธานาธิบดีมุน แชอิน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตควบคู่กัน

กสทช.’ ไฟเขียว

คลื่นความถี่ดีอี

ลุยเทสต์ 5 จีในอีอีซี

ม.เกษตร ศรีราชา

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบการใช้งาน 5G หรือ 5G Testbed ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติคลื่นความถี่ย่าน 24.25-27.5 กิกะเฮิรตซ์, 26.5-29.5 กิกะเฮิรตซ์ และ 3.3-3.8 กิกะเฮิรตซ์ (สำหรับการทดสอบการรบกวน) เพื่อทำการทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดีอี, กสทช., ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) และผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม (เวนเดอร์) ได้มีการหารือร่วมกันถึงแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมการทดสอบ 5G โดยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้งาน (ยูสเคส) ในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงการติดตั้งเสาสัญญาณสำหรับการดำเนินงานทดสอบให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นการทดสอบกับอุปกรณ์ของจริงจากความร่วมมือของเวนเดอร์ 5G รายหลักๆ ที่ตอบรับเป็นพันธมิตรกับกระทรวงดีอี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีความต้องการเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นก่อน

กนอ.ผนึก 10 บิ๊กบราเธอร์

เสริมแกร่ง SMEs-สตาร์ทอัพ

นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จำนวน 10 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันไทยเยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด,บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัดบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเป้าหมายการลงนามในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start (pointing up) รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข็มแข็ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ อำนวยความสะดวก และหาแนวทางช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว ทั้งในรูปแบบการให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจให้สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมในอนาคตได้ ผ่านช่องทางศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ ศูนย์ SMEs–ITC ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

ธปท.บรรลุผล

เจรจามาเลย์อินโดฯ

ใช้เงินสกุลท้องถิ่นค้าขาย

อนาคตครอบคลุมกลุ่มอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนว่า ขณะนี้ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยได้ผลักดันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยจะรายงานให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ที่จะประชุมกันในวันที่ 23-25 เม.. 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบ และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนดำเนินการผลักดันให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2562 ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วนการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนในอาเซียนด้วยการผลักดันให้อาเซียนใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระค่าสินค้าและบริการ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดูแล  ซึ่งปัจจุบัน ธปท.ได้ร่วมมือกับธนาคารกลางอินโดนีเซียและมาเลเซียในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นร่วมกันแล้ว และกำลังเจรจากับธนาคารกลางฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีการลงนาม MOU ในการจัดตั้งกลไกดังกล่าวในเดือน เม.. 2562

สสช.ปลื้ม!

สถิติว่างงานเดือน ..

ลดลง 1.9 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยแพร่ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร ระบุว่า ในเดือน ก.. 2562 ประชากรไทยผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 58.48 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.32 ล้านคน นอกกำลังแรงงาน เช่น กลุ่มผู้ทำงานบ้าน เรียนหนังสือและอื่นๆ 18.14 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานนั้น เป็นผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ว่างงาน 3 แสนคน หรือคิดเป็น 0.8% ส่วนที่เหลือ 2.4 แสนคน อยู่ระหว่างรอฤดูกาล ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือน ก.. 2561 ตัวเลขว่างงานปีนี้ลดลง 1.9 แสนคน จากผู้ว่างงาน 4.9 แสนคน และเมื่อเทียบกับเดือน ม.. 2562 ลดลง 9 หมื่นคน จากว่างงาน 3.9 แสนคน สำหรับผู้ว่างงานทั้งหมด 3 แสนคนในเดือน ก.. 2562 เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.57 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 1.43 แสนคน โดยกลุ่มผู้ว่างงานมากที่สุดยังคงเป็นผู้จบระดับอุดมศึกษา ว่างงาน 1.28 แสนคน หรือ 1.5% รองลงมาคือกลุ่มผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นว่างงาน 5.5 หมื่นคน กลุ่มจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่างงาน 5.4 หมื่นคน และกลุ่มจบประถมศึกษาว่างงาน 4.6 หมื่นคน

ไทยจ่อเบอร์ 1 โลเกชั่น

ถ่ายหนังต่างประเทศ

โกยรายได้กว่า 3 พันล้าน

ประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พยายามผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเบอร์ 1 ของโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนได้เริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 งานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของโลเกชั่นยอดนิยมของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ สำหรับปี 2561 มีกองถ่ายทำภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 714 เรื่อง ถึงแม้จำนวนเรื่องจะน้อยกว่าปี 2560 ที่มีจำนวนเรื่องเข้ามาถ่ายทำ 810 เรื่อง แต่สามารถสร้างรายได้มากกว่าที่ 3,140 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

CAAC ของจีนสั่งระงับใช้

โบอิ้ง 737 แมกซ์

หลังเครื่องบินเอธิโอเปีย

ตกในบิชอฟตู

ภายหลังสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เครื่องบินโบอิ้ง 737 แมกซ์ เที่ยวบิน ET 302 ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติแอดดิสอะบาบา เมื่อเวลา 08.38 .ของวันอาทิตย์ที่ 10 มี.. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา แต่เครื่องบินได้ขาดการติดต่อในเวลา 08.44 .ตามเวลาท้องถิ่น และตกลงใกล้กับเมืองบิชอฟตู ห่างจากกรุงแอดดิสอะบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย ไปประมาณ 62 กิโลเมตร ล่าสุดสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานกรมการบินพลเรือนประเทศจีน (CAAC) ได้สั่งให้สายการบินภายในประเทศระงับการใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737 แมกซ์ ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทโบอิ้งระบุว่า ณ เดือนม.. 2562 สายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ส มีเครื่องบินโบอิ้ง 737 แมกซ์ จำนวน 16 ลำ และอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้ออีก 34 ลำนอกจากนี้ยังมีสายการบินอื่นๆของจีนที่ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ด้วย