หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ คิดว่าสายงานที่ทำอยู่ติดอันดับได้รับเงินเดือนสูงสุดของปีที่ผ่านมาไหม? มองโอกาสการเติบโตในสายงานตัวเองอย่างไรบ้าง?


jobsDB เผย ‘ไอที – อีคอมเมิร์ซ’ สายงานที่ติดอันดับเงินเดือนสูง สะท้อนการเข้าสู่ยุค Digital Transformation

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ ‘รายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2561’ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 50,000 ราย พบว่า ช่วงเงินเดือนของพนักงานในแต่ละระดับ ไม่ว่าระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ยังไม่แตกต่างไปจากปีก่อน โดยสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในทุกระดับงาน คือ อีคอมเมิร์ซ บริการด้านการแพทย์ และวิศวกรรม ขณะที่สายไอที – อีคอมเมิร์ซ ติดอันดับ 2 สายงานที่ตลาดงานต้องการประจำปี 2562 สะท้อนการเข้าสู่ยุค Digital Transformation

 • อีคอมเมิร์ซ สายงานเดียวที่ติด Top 5 เงินเดือนสูงในทุกระดับงาน โดยระดับเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 21,787 บาท ระดับหัวหน้างานมีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 35,885 บาท ระดับผู้จัดการมีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 55,738 บาท และระดับผู้บริหารมากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาจได้รับเงินเดือนมากถึง 145,000 บาท
 • บริการด้านการแพทย์ อาทิ เภสัชกร แพทย์ฝึกหัด พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคทางการแพทย์ และสายงานวิศวกรรม ที่ติดอันดับสายงานเงินเดือนสูงของ jobsDB ในทุกระดับงาน โดยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยเกือบ 2 หมื่นบาท สำหรับระดับเจ้าหน้าที่ และมีเงินเดือนมากสุดถึง 140,000 บาท ในระดับผู้บริหาร

หางาน จ๊อบส์ ดีบี jobsdb

หางาน จ๊อบส์ ดีบี jobsdb


10 สายงานซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานประจำปี 2562

 1. งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 17%
 2. งานไอที-อีคอมเมิร์ซ 12%
 3. งานวิศวกรรม 10%
 4. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 9%
 5. งานบัญชี 8%
 6. งานการตลาดและงาน PR 8%
 7. งานธนาคาร งานการเงิน 5%
 8. งานท่องเที่ยว งานโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5%
 9. งานขนส่ง 4%
 10. งานการผลิต 4%

หางาน จ๊อบส์ ดีบี jobsdb


ทิศทางความต้องการในตลาดงานและตำแหน่งงานใหม่

ข้อมูลที่จัดทำเป็น รายงานละอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2561 ประมวลผลจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานออนไลน์กว่า 20 ปีของ jobsDB.com เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตลาดงานต้องการ ขณะเดียวกัน ผู้หางานสามารถเตรียมความพร้อม เสริมทักษะก้าวสู่ตลาดงานได้อย่างมั่นใจ ส่วนผู้ประกอบการก็จะมีข้อมูลเพื่อวางแผนโครงสร้างเงินเดือนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

วรวุฒิ jobsDB หางาน รายได้ เงินเดือนสูง
วรวุฒิ วาริการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น ธุรกิจต่างๆ จึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป วรวุฒิ วาริการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางสายงานอีคอมเมิร์ซว่า จะเติบโตโดดเด่น ทั้งด้านตลาดงานที่มีความต้องการจ้างงานสูงในทุกตำแหน่งและผู้ประกอบการเองก็พร้อมให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ดี

ข้อมูลจาก jobsDB ยังสอดคล้องกับ ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 โดย ETDA พบว่า 1 ใน 5 กิจกรรมที่คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด คือ การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ซึ่งโตต่อเนื่องกันถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งการเติบโตดังกล่าว ไม่เพียงสร้างมูลค่าแก่อีคอมเมิร์ซไทยและผู้ประกอบการ แต่ยังเพิ่มโอกาสการจ้างงานเนื่องจากมีตำแหน่งงานใหม่ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ

 • งานพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มเพื่อการซื้อขายออนไลน์
 • งานวางแผนร้านค้าออนไลน์
 • งานโลจิสติกส์ออนไลน์
 • งานการตลาดดิจิทัล
 • งานฝ่ายขายและงานวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค
 • งานด้านสายการผลิต เช่น งานผลิตทั่วไป งานพัฒนาสินค้า งานตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงงานวางแผนและควบคุมการผลิตที่มาแรงในปีนี้

 jobsDB หางาน รายได้ เงินเดือนสูง ยุคดิจิทัล ทักษะ

นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตเพื่อรองรับความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ ไปจนถึงอุตสาหกรรมใหม่

วรวุฒิให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนกำลังหางานว่า “สิ่งสำคัญที่ผู้หางานในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลไม่ควรมองข้าม ก็คือ การติดอาวุธลับสร้างความได้เปรียบด้วยการพัฒนาทักษะให้รอบด้าน โดยเฉพาะ ทักษะด้านความเข้าใจและการจัดการข้อมูลเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ต่อยอดความเชี่ยวชาญในสายงานให้แตกแขนงทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีความโดดเด่นและสร้างมูลค่าที่เหนือกว่าผู้สมัครงานคนอื่นๆ ได้”  วรวุฒิกล่าวเสริม


อ่านเพิ่มเกี่ยวกับเทรนด์และทักษะงานที่องค์กรต่างๆ ต้องการในยุคดิจิทัล

ไม่อยากตกงานต้องอ่าน! 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ‘Future of Jobs’ และทักษะที่จำเป็นในอนาคต

ส่อง ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี

ทักษะ 4.0 ใด จะช่วยให้รอดพ้น? เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงงาน