นอกจากการเดินหน้าผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 S-Curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อย่างเต็มสูบ ด้วยความร่วมมือกันของภาคการศึกษาทุกภาคส่วนแล้ว การพัฒนาขยายโอกาสให้นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านงานออกแบบและไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวงจรการทำ ธุรกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่อีอีซี ก็มีความสำคัญไม่แพ้ภารกิจหลักด้านการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เช่นเดียวกัน และด้วยความตระหนักในความจำเป็นข้อนี้เอง จึงได้เกิดโปรเจ็กต์การสร้าง ‘miniTCDC CENTER’ ครีเอทีฟฮับแห่งใหม่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขึ้นในพื้นที่อีอีซี

โดย มินิ ทีซีดีซี เซ็นเตอร์ หรือ แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ครีเอทีฟฮับแห่งภาคตะวันออก เป็นสาขาย่อยของ TCDC แห่งที่ 6 ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นี้เอง


เปิดโปรเจ็กต์ รังสรรค์ miniTCDC CENTER ติดอาวุธความคิดสร้างสรรค์ ให้กำลังคนภาคตะวันออก

ก่อนที่จะไปอัปเดตว่า ในครีเอทีฟฮับแห่งใหม่นี้มีไฮไลต์อะไรให้ได้ไปเช็คอินกันบ้าง มนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวถึงที่มาของโปรเจ็กต์ดีๆ นี้ว่า

มนฑิณี ยงวิกุล

“ในฐานะที่ CEA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อทางรัฐบาลประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทาง CEA จึงมองว่าจะต้องมีแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นครีเอทีฟฮับแห่งภูมิภาคนี้ด้วย จึงตัดสินใจเดินหน้าเชื่อมโยงภาคศึกษา โดยจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี จัดตั้ง miniTCDC CENTER แห่งที่ 6 มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค”

นอกจากนั้น ผู้บริหาร CEA ยังมองถึงคุณูปการของครีเอทีฟฮับแห่งนี้ในระยะยาวด้วยว่า จะมีส่วนช่วยขยายโอกาสให้นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านงานออกแบบและไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอีอีซี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพพื้นที่สร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับ รองรับการขยายตัวการลงทุนและเขตท่องเที่ยวในเขตอีอีซีได้ในที่สุด


3 ไฮไลต์ ไม่ไปเช็คอินไม่ได้ ใน miniTCDC CENTER @ฉะเชิงเทรา

สำหรับไฮไลต์ที่คนรุ่นใหม่ต้องห้ามพลาดไปเช็คอินใน ‘มินิ ทีซีดีซี เซ็นเตอร์ สาขาอีอีซี’ คือ คลังข้อมูลและฐานข้อมูลความรู้ด้านงานออกแบบที่แบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ

  • หนังสือด้านการออกแบบ จำนวน 500 เล่มต่อปีการศึกษา จากทุกมุมโลก โดยประเภทของหนังสือจะครอบคลุมทั้งสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่งและภาพยนตร์ 
  • ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้นต่อปีการศึกษา อาทิ ผ้าที่ผลิตจากยางรถยนต์รีไซเคิล หนังสัตว์ที่แกะลายและตัดด้วยเลเซอร์ทำให้ดูเหมือนหัตถกรรมผ้าลูกไม้แบบสเปน ผ้าลินินทอด้วยมือที่มีลวดลายคล้ายตารางหมากรุก
  • บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบที่ทันสมัยสุดๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล Global Market Information Database (GMID) นำเสนอข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ส่วนแบ่งตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศ ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion นำเสนอข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่า 7,500 ชนิด และข้อมูลผู้ผลิตกว่า 3,000 แห่งจากทั่วโลก เป็นต้น

และที่ มินิ ทีซีดีซี เซ็นเตอร์ นี้ ก็ไม่ได้มีแค่พื้นที่หลัก 3 ส่วนนี้เท่านั้น แต่ที่นี่ยังไม่ลืมใส่อัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นภาคตะวันออก โดยเฉพาะไอเดียสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดพื้นที่อีอีซีไว้อย่างลงตัว

โดยทาง CEA ได้จัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่อีอีซี คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการรังสรรค์ใหม่โดย CEA ให้เป็นต้นแบบจำนวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถแสดงรูปลักษณ์สินค้าและช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่งสำหรับปลาทูเค็ม หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อรองรับรูปทรงของทุเรียนกวนที่มีลักษณะยาว ซึ่งบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นถูกคิดค้นจากพื้นฐานของการผสมผสานเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่ ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่นบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่มีความต้องการหลากหลายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ CEA ยังแจ้งข่าวดีว่า สำหรับสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับ CEA จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความรู้จากการเรียนการสอนในภาคปกติ รวมไปถึงการมอบทุนสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ของเมืองอย่างยั่งยืนด้วย

miniTCDC CENTER สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ใครที่มีเวลาก็อย่าลืมไปเช็คอินเพื่อค้นหาไอเดียสร้างสรรค์กันได้ที่นี่


อัปเดตไอเดีย ธุรกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มเติม ต่อได้เลย

3 เคล็ดลับขายสินค้าเจาะตลาดโลกยุคใหม่ เทคนิค ‘ทำน้อย ได้มาก’ กรณีศึกษา ‘FOODEX JAPAN 2019’

ป้าชื่น เกษตรกรบ้าน…บ้าน โชว์วิชั่น “ฉันจะใช้ ‘อีอีซี’ ต่อยอดสวนผลไม้”

ยุทธศาสตร์ยกระดับ ‘การท่องเที่ยวในอีอีซี’ ดันท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีเข้าพื้นที่ พัฒนา ‘วงแหวนท่องเที่ยวอีอีซี’ อย่างยั่งยืน