สาลิกาคาบข่าว Vol.74/62

87

ดึง ชุมชนพลิกคลองเตย

ท่าเรืออัจฉริยะ เล็งขาย

หน่วยลงทุนผ่าน TFF

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างตรวจเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ว่า กทท.ควรนำพื้นที่บริเวณท่าเรือคลองเตยมาพัฒนาเป็นฮับขนส่งและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ยกระดับสู่ท่าเรือสินค้าอัจฉริยะ คอมเพล็กซ์ธุรกิจการค้า และจุดจอดเรือครุยส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องดูแลชุมชนบริเวณโดยรอบให้สามารถอาศัยอยู่ควบคู่กับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วม ทั้งการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ด้านนายกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้เอกชนศึกษาแนวทางการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตยมูลค่า 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางปีนี้ ก่อนเดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินเข้ามาพัฒนาภายในเดือน ก..ต่อไป สำหรับวิธีการลงทุนอาจเปิดระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) ขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน ซึ่งได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องแปรรูป ขณะที่ประชาชนก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน

EEC Model โชว์แผน

ปั้นนักศึกษาปี 62

ป้อน 10 S Curve

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานอาชีวะ EEC HDC เปิดเผยแบบสำรวจแผนการรับนักศึกษาโครงการ EEC Model เพื่อผลิตกำลังคนรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 10 S Curve  ประจำปีการศึกษา 2562 ของ 12 วิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S Curve ประกอบด้วย 1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 2. วิทยาลัยเทคนิคตราด 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 5. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 6. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 7. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 9. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 10. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 11. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และ 12. วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยได้สำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมามีข้อมูลดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวช.รับนักศึกษาจำนวน 535 คน ปวส. 390 คน, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปวช. 395 คน ปวส. 455 คน, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ปวช. 160 คน ปวส. 275 คน, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปวช. 310 คน ปวส. 310 คน, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 20 คน ปวส. 20 คน, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ปวช. 160 คน ปวส. 110 คน, อุตสาหกรรมดิจิทัล ปวช. 145 คน ปวส. 245 คน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ปวส. 160 คน, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปวส. 380 รวมรับนักศึกษาในระดับ ปวช. 1,725 คน และ ระดับ ปวส. 2,401 คน

อีอีซีลงพื้นที่หนองตีนนก

รับฟังเสียงสะท้อน

โครงการท่าเรือบก

Dry Port ท่าเรือบก

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สำนักงานอีอีซี ลงพื้นที่หมู่ 4 .หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการสร้างท่าเรือบกในพื้นที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านที่มาชุมนุมต่างคัดค้านโครงการท่าเรือบก โดยให้เหตุผลว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา โดยเฉพาะปลานิลที่ส่งออกไปขายทั่วประเทศ รวมถึงเป็นห่วงปัญหาเรื่องน้ำท่วม เพราะพื้นที่หนองตีนนกเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ แอ่งกระทะ เป็นศูนย์รวมของน้ำในช่วงหน้าฝน รองรับน้ำระบายจากเขื่อนสียัด และ แควระบม การสร้างท่าเรือบกจะปิดกั้นทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย กระทบต่ออาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และการเกษตรทั้งระบบ  ขณะที่รองเลขาธิการอีอีซีชี้แจงว่าการออกกฏหมายอีอีซีเพื่อต้องการพัฒนาความเจริญในพื้นที่แต่เป็นการพัฒนาที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและฟังเสียงประชาชนเป็นหลักโครงการไหนไม่เหมาะสมจะต้องคัดออกไปก่อนเมื่อประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดแจ้งก็คลายความกังวลต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพร้อมให้ความร่วมมือกับอีอีซีในการพัฒนาโครงการต่างๆแต่ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

คลังเผยต่างชาติรอดู

สถานการณ์เลือกตั้ง 24 มี..

ก่อนตัดสินใจลงทุน

แฮชแท็ก hashtag เลือกตั้ง 2562 กระแส

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยถึงการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติ 2-3 คณะที่เข้ามาพบและสอบถามสศค.เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ชะลอลงทุนในไทยช่วงนี้ เพื่อขอรอดูผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมว่าเป็นอย่างไร พรรคไหนจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และหน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าหลังจากวันที่ 24 มีนาคมเมื่อมีความชัดเจนทางการเมืองจะทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในไทย อย่างไรก็ตาม ต้องตามดูด้วยว่าจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาอีกหรือไม่ ถ้าสงบเรียบร้อยดีการลงทุนต่างชาติน่าจะดีขึ้น ตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐดำเนินการคือสิ่งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้

กสทช.” เตือนใช้มือถือ

แบตเสื่อมอันตรายถึงชีวิต

ปลุกแนวคิดเลือกสินค้ามาตรฐาน

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยในงานแถลงข่าวให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่า จากสถิติจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2561 พบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 124.63 ล้านเลขหมาย จากจำนวนประชากร 69.11 ล้านคน โดยปัญหาที่พบมากในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คือ แบตเตอรี่เสื่อม เนื่องจากใช้งานขณะชาร์จไฟ และการใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กสทช. จึงเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิดปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ

อีคอมเมิร์ซไทย

โตแตะ 3 ล้านล้าน

พีคสุดในอาเซียน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือเอ็ตด้า เปิดเผยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าสู่การเป็นผู้ใช้งานออนไลน์มากขึ้น รวมถึงความหลากหลายของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซสูงสุดในอาเซียน ซึ่งคาดว่าในปี 2561 จะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,150,232.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.04% จากปี 2560 ที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2,762,503.22 ล้านบาท เติบโตจากปี 2559 ที่ 7.91% ทั้งนี้ มูลค่าอีคอมเมิร์ซ 1,508,096.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.59% เป็นแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (บีทูบี) รองลงมาคือแบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (บีทูซี) คิดเป็น 27.47% หรือ 758,936.80 ล้านบาท และแบบผู้ประกอบการกับภาครัฐ (บีทูจี) คิดเป็น 17.94% มูลค่า 495,469.69 ล้านบาท

นายกฯนิวซีแลนด์

ชี้เหตุกราดยิงในไคร์สเชิร์ช

เป็นการก่อการร้าย

จับผู้ต้องสงสัย 4 คน

ภายหลังสำนักข่าวซินหัวรายงานข่าวมือปืนก่อเหตุยิงในมัสยิดมาสจิด อัล นัวร์ เมืองไคร์สเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีชาวมุสลิมจำนวนมากกำลังทำพิธีละหมาดในช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น พยานหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าพบเลือดและมีผู้เสียชีวิตหลายคนในที่เกิดเหตุ ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมว่าเกิดเหตุกราดยิงในมัสยิดอีกแห่งหนึ่งบริเวณชานเมืองไคร์สเชิร์ช เหตุกราดยิงทั้ง 2 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 40 ราย และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 20 ราย รัฐบาลได้ยกระดับเตือนภัยประเทศเป็นระดับสูงสุด และตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คนทั้งหมดมีแนวคิดสุดโต่งแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อจับตาของตำรวจนางเจซินดาอาร์เดิร์นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้แถลงข่าวว่าเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายเป็นการโจมตีที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ