เมนูที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆ มีอยู่ไม่น้อย แต่บางครั้งทางโรงเรียนก็เน้นนำเสนอเมนูที่มีสารอาหารครบถ้วนและสุดท้ายจะได้ไม่กี่เมนูวนรอบกันไป มาในยุคดิจิทัลนี้ หากโรงเรียนใดอยากได้ผู้ช่วยที่มีความสามารถระดับนักโภชนาการมาแนะนำเรื่องอาหารกลางวันสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย Thai School Lunch : ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสุด ณ จุดนี้


thai school lunch_menu_example
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลในระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน เข้าใจง่ายและบอกรายละเอียดสารอาหารในแต่ละเมนูอย่างครบถ้วน

Thai School Lunch เป็นระบบที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีเทคโนโลยี Big Data Analytics กับ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ อยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยวิเคราะห์ ประมวลผลสารอาหาร และแสดงผลเป็นเมนูมื้อกลางวันได้อย่างรวดเร็ว

ระบบจัดสำรับอัตโนมัตินี้ ยังจัดสรร ความหลากหลายของชนิดอาหาร ได้ เพราะอาหารในกลุ่มเดียวกัน แม้จะมีสารอาหารหลักเหมือนกัน แต่ก็มักจะมีสารอาหารบางอย่างเป็นหลักและแตกต่างกันไป เด็กๆ จึงควรได้กินอาหารที่หลากหลาย อาทิ 

  • อาหารกลุ่มข้าว-แป้ง (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด เผือก มัน ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว) ให้สาร
    อาหารหลักคือ คาร์โบไฮเดรต แต่ข้าวกล้องจะมีวิตามินบี 1 และใยอาหารมากกว่าข้าวขัดขาว
  • อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ให้สารอาหารโปรตีนเป็นหลักพร้อมกับให้ไขมัน แต่ก็มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากน้อยต่างกัน เช่น ตับสัตว์ให้วิตามินเอมากกว่าไข่ เลือดและตับอ่อนให้ธาตุเหล็กมากกว่าส่วนอื่นของสัตว์

ประโยชน์ของระบบจัดสำรับอัตโนมัติ

ระบบThai School Lunch มีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาวะโภชนาการและการดูแลอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับหรือ Big Data จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของงบประมาณการใช้จ่ายเงินในการซื้อวัตถุดิบได้อย่างครบวงจร โดยประโยชน์หลักๆ ของระบบมี 3 ข้อ ดังนี้

  1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา และภาระในการคิดและจัดสำรับอาหารกลางวันให้มีความหลากหลายบนพื้นฐานคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อช่วงวัย
  2. ช่วยประมาณการค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้าได้ 
  3. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศได้ 

มีการคำนวณไว้ว่า ระบบ Thai School Lunch สร้างมูลค่าผลกระทบ หรือ Impact ได้ 2,788 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับชุมชนเพื่อวางแผนเพาะปลูก – ผลิตวัตถุดิบป้อนให้แก่โรงเรียน เด็กนักเรียนก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ


เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายของเทคโนโลยีนี้

ระบบนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจำนวนมาก ได้แก่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมอนามัย สำนักงานนพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโครงการเด็กไทยแก้มใส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

kiddiary thai school lunch
KidDiary

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดทำระบบมี 2 กลุ่ม คือ สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยโรงเรียนสังกัด อปท. ที่สนใจระบบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaischoollunch.in.th และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปิดให้ลงทะเบียนที่ register.kiddiary.in.th

ล่าสุดThai School Lunch ได้รับการพัฒนาให้เชื่อมกับระบบติดตามพัฒนาการของนักเรียนที่เรียกว่า KidDiary ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถบันทึกน้ำหนัก – ส่วนสูงของเด็กนักเรียน ช่วยให้การดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กไทยทำได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ปกครองได้ โดยผู้ปกครองก็จะรู้ว่าบุตรหลานของตนรับประทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน ได้รับสารอาหารอะไรบ้าง


ทำความรู้จักแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับเด็ก

‘YouTube Kids’ แพลตฟอร์มวิดีโอที่แตกไลน์จาก YouTube เด็กจะได้ดูเฉพาะสิ่งที่ผู้ปกครองอนุญาต

อยากให้เด็กไทยเก่ง Coding เริ่มได้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org

Zombie-Based Learning : อีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


อ้างอิงข้อมูลจาก