อีบุ๊ก (E-Book) โอกาสและความท้าทายที่ยังเปิดกว้างสำหรับ ‘ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไทย’

ธุรกิจอีบุ๊ก (E-Book) โอกาสที่มาพร้อมกับความท้าทาย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม จะสามารถปรับธุรกิจให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้หรือไม่