WITH A HUNGER IN YOUR HEART
AND WITH FIRE IN YOUR SOUL
WITH PASSION RISING HIGHER
YOU KNOW THAT YOU CAN REACH YOUR GOAL
GLORYLAND IN GLORYLAND
YOU’RE HERE IN GLORYLAND


แม้ว่าบทเพลง GOD BLESS AMERICA เพลงชาติสหรัฐฯ ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแต่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเหตุการณ์ 9/11

รวมถึงเพลงชาติอเมริกาในปัจจุบันคือ THE STAR-SPANGLED BANNER จะเสมือนบทเพลงที่หลอมรวมและปลุกใจคนอเมริกันทุกยุคทุกสมัย

ทว่า เนื้อหาของเพลง GLORYLAND ดูจะครอบคลุมความหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า

ทั้งๆ ที่เป็นเพียงเพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ WORLD CUP 1994 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

ดูเหมือนว่าประโยคหนึ่งในเพลง GLORYLAND ที่ร้องว่า YOU KNOW THAT YOU CAN REACH YOUR GOAL จะโอบอุ้มความหวังของผู้คนที่เข้ามาแสวงโชคบนผืนแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ หรือ GLORYLAND อีกนัยก็คือ สหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นที่รู้กัน หรือ YOU KNOW THAT YOU CAN ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะ REACH YOUR GOAL ที่ GLORYLAND แห่งนี้อย่างทัดเทียมกันได้เสมอ

แม้ในชั้นแรก คำว่า REACH YOUR GOAL ในเนื้อเพลงดังกล่าว จะมีความหมายถึง การยิงประตูในฟุตบอลโลก 1994 ทว่า ความหมายที่เหนือขึ้นไปอีกชั้นก็คือ การประสบความสำเร็จในชีวิต

เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งโอกาสและเสรีภาพ มาอย่างยาวนานจากการเป็น สังคมหม้อหลอม หรือ THE MELTING POT จากการที่สังคมอเมริกันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งชนพื้นเมืองและผู้อพยพ แต่ต้องอยู่รวมในหม้อหลอมเดียวกัน นั่นคือ ความเท่าเทียม

ดินแดนแห่งโอกาสและเสรีภาพทำให้ทุกคนที่ย่างเท้าเข้ามาในประเทศแห่งนี้ มีโอกาสประสบความสำเร็จและอยู่อาศัยด้วยอิสรภาพที่เท่าเทียมกัน แม้ในทางปฏิบัติและในรายละเอียดของแต่ละผู้คนจะแตกต่างไปจากปรัชญาดังกล่าว ทว่า หลักการใหญ่เป็นเช่นนี้

ดังวรรคทองตอนท้ายของบทกวีที่สลักไว้บนฐานของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ผลงานการประพันธ์ของ EMMA LAZARUS เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1883 ชื่อบทกวีว่า THE NEW COLOSSUS

GIVE ME YOUR TIRED, YOUR POOR,
YOUR HUDDLED MASSES YEARNING TO BREATHE FREE,
THE WRETCHED REFUSE OF YOUR TEEMING SHORE.
SEND THESE, THE HOMELESS, TEMPEST-TOST TO ME,
I LIFT MY LAMP BESIDE THE GOLDEN DOOR!

มวลชนผู้โหยหาอากาศเสรี
จงเปลื้องปลดความเหนื่อยล้า
ยากไร้ หนาวสั่นไว้ที่ข้า
เมื่อบ้านเกิดขนัดล้นไล่เจ้ามา
ข้ามทะเลมาสู่ข้า ข้ายินดี
ชูคบไฟรอท่าประตูทอง!

(สำนวนแปล กีรตยาจารย์และธรรมศาสตราภิชาน ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ ดร.อาวุธ ธีระเอก จากหนังสือ ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา แปลจาก AMERICAN HISTORY: A VERY SHORT INTRODUCTION ผลงานการเขียนของศาสตราจารย์กิตติคุณเมิร์ลเคอร์ติแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน PAUL S. BOYER)


หากมองจากมุมกว้าง ไม่ว่าสหรัฐฯ มีช่วงเวลาของการถดถอยและอ่อนล้า ไปถึงการมีปฏิกิริยาโต้กลับ สหรัฐฯ ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถในการขยายมณฑลของเสรีภาพ ทำให้ความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางสังคมก้าวไปข้างหน้า และส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
  • ขยายสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นผลสำเร็จจากการต่อสู้ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวของกลุ่มรากหญ้าทั้งหลายในต้นศตวรรษที่ 19
  • การเลิกทาสผ่านสงครามกลางเมืองที่โชกเลือด
  • การกำกับดูแลบรรษัท
  • การให้สิทธิเลือกตั้งแก่สตรี รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกรรมกรโรงงานในยุคก้าวหน้า
  • รัฐสภาออกกฎหมายที่เป็นหมุดหมายทางสังคมในทศวรรษ 1930 และ 1960
  • การปฏิวัติควบคู่ทั้งในด้านสิทธิพลเมืองและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณเสรีภาพทางศาสนาที่ได้มาด้วยอานิสงส์ของบทบัญญัติเพิ่มเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่ง ทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นที่พักใจแก่บุคคลหลากหลายศาสนารวมถึงผู้ไม่มีศาสนา แม้ว่าในตอนต้นคนอเมริกันจะรู้สึกว่าตนต่ำต้อย แต่ก็สามารถมอบความสำเร็จที่สำคัญแก่มนุษยชาติได้ในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และในการสร้างสรรค์ศิลปะ

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสหรัฐฯ หรือการปฏิเสธในด้านที่ล้มเหลว เส้นทางที่มืดมน และบทตอนอันน่าอับอายซึ่งไม่อาจลบทิ้งได้ในประวัติศาสตร์ของชาติ ทว่า เมื่อสรุปรวมแล้ว หลักฐานความสำเร็จของสหรัฐฯ ที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ก้าวหน้าขึ้นมีน้ำหนักเหนือสิ่งอื่น นี่คือตัววัดและเครื่องพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของชาติมากกว่าอำนาจของจักรวรรดิอันไม่คงทน อำนาจทางการทหาร หรือความหลงใหลในความสมบูรณ์ด้านวัตถุอันไม่จีรัง

หนังสือเล่มที่ว่าก็คือ “ประวัติศาสตร์อเมริกา” ที่ผมนำเสนอในตอนต่อไป

สำรวจ GLORYLAND ในวันที่อำนาจสั่นคลอน (ตอนที่ 2) : พบแผ่นดิน


บทความเกี่ยวกับ ‘สหรัฐอเมริกา’ บนเว็บไซต์ของสาลิกายังมีให้อ่านอีกมาก

สงครามการค้าระหว่างโลก จีน กับ สหรัฐอเมริกา และการเกิดขั้วมหาอำนาจขั้วใหม่

สงครามการค้า จีน-สหรัฐ จุดชนวนวิกฤติเศรษฐกิจการเงินและเศรษฐกิจโลก

ความจริงที่ว่า ระบบการเงินโลก ขึ้นอยู่กับดอลลาร์ กระดาษที่สร้างโดยสหรัฐอเมริกา

“สหรัฐกับความเคลื่อนไหวหลายหน้า”