อยากรู้อยากเรียนอะไรในยุคนี้ แค่หยิบสมาร์ทโฟนมาเสิร์ชหาวิดีโอ ดาวน์โหลดไฟล์มาอ่าน หรือฟังพอดแคสต์ ก็เติมความรู้ให้ตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ว่าแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้จะอยู่ในรูปแบบใด หัวใจอยู่ที่ ‘คอนเทนต์’ นั้นๆ ว่าตอบโจทย์การเรียนรู้หรือการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้หรือไม่


ทำความรู้จัก SkillLane แพลตฟอร์มสาย EdTech

SkillLane หนึ่งในแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยวัยทำงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอาจารย์ วิทยากร บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มาเปิดคอร์สสอน รวมแล้วมากกว่า 400 คอร์ส ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับคนทำงาน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร ภาษา เทคนิคบริหารจัดการ การพัฒนาตนเอง เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การดูแลเด็กและวัยรุ่น แนะวิธีหารายได้พิเศษ เป็นต้น


เอกฉัตร อัศวรุจิกุล และ ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ สองผู้ร่วมก่อตั้ง www.SkillLane.com สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพราะพบว่า คนทำงาน 94% ต้องการพัฒนาตัวเอง อยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แต่ 97% ของคนเหล่านี้ทำงานเช้าจรดค่ำ เสาร์อาทิตย์ก็มีภาคกิจส่วนตัว จึงจัดสรรเวลาไปอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ได้ยาก

อุปสรรค (Pain Point) ด้านการจัดสรรเวลาทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเรียนเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนทำงานจำนวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนผู้เรียนแล้วมีประมาณ 200,000 คน และยังได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก  


องค์กรกับความต้องการแบบ On Demand

ด้วยระบบการใช้งานและการเติบโตที่ผ่านมา SkillLane จึงมีแรงดึดดูดให้องค์กรหลายแห่งเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล ธนาคารกสิกรไทย ไมโครซอฟท์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยใช้พื้นที่ของแพลตฟอร์มเปิดคอร์สสอนทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากร ขยายศักยภาพองค์กร ซึ่งล่าสุด เอสซีจี บริษัทมหาชนในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ก็กระโดดลงมาเปิด 3 คอร์สออนไลน์กับเขาบ้าง 

คอร์สออนไลน์โดยเอสซีจีจะมีวิทยากรในองค์กรมาให้ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ On Demand (เรียนเท่าที่ต้องการ) ประเดิมช่วงแรกด้วย 3 คอร์สนำร่อง (แต่เปิดแล้ว 2 คอร์ส) ได้แก่

 • คอร์สการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis
  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงานหรือปัญหาในชีวิตประจำวัน บางเรื่องสามารถแก้ไขได้ บางเรื่องก็แก้ไม่จบ เกิดปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก จึงมีผู้คิดค้นวิธีการค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มากมาย และหนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ การวิเคราะห์ปัญหาว่า ทำไม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อหาสาเหตุหรือรากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่กลับไปเกิดซ้ำอีก
  .

  ทำไม SCG
  สำหรับคอร์ส Why – Why. Analysis มีทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที มีประโยชน์สำหรับทุกอุตสาหกรรมและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิด การวางกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
 • คอร์สการแก้ปัญหาด้วย QC Story
  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ โดยใช้เครื่องมือแก้ปัญหาที่ไม่ได้จำกัดการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ภาคบริการก็สามารถนำ QC Story ไปใช้ได้ เนื่องจากมีวิธีการที่เป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ Fact & Data (ข้อเท็จจริงและข้อมูล) จึงช่วยขจัดปัญหาใหญ่ๆ ที่ซับซ้อนและซ้ำซากได้
  .
  .

  วิทยากรจาก SCG skillane
  หนึ่งในข้อดีของ SkillLane คือ ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • คอร์ส 7 QC tools
  เป็นเครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่นำมาใช้กิจกรรม QC เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล ประกอบด้วย ผังก้างปลา แผ่นตรวจสอบ (เช็คชีท) ผังพาเรโต กราฟ ผังการกระจาย ฮีสโตแกรม และแผนภูมิควบคุม ซึ่งอันที่จริง เครื่องมือในการทำงานหรือการแก้ปัญหามีอยู่มากมาย แต่ 7 QC tools เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน บุคลากรทุกระดับใช้งานได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม งานบริการ และงานด้านอื่นๆ 

จับสังเกต…แพลตฟอร์มออนไลน์กับความเคลื่อนไหวขององค์กรในยุคดิจิทัล

เนื่องด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน เอสซีจี ซึ่งมี 3 ธุรกิจในเครือ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพ็กเกจจิง แม้มีองค์ความรู้และบุคลากรในระดับชำนาญในแต่ละไลน์ธุรกิจ แต่บริษัทก็ยังต้องการป้อนทักษะใหม่ให้บุคลากรของตนเอง โดย เจษฎา แซ่เหลี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด อธิบายวัตถุประสงค์ของการเปิดคอร์สออนไลน์ว่า 

“เราเปิดคอร์สออนไลน์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานจากภายในองค์กร และจะขยายผลสู่องค์กรอื่นๆ ซึ่ง คอร์สแรกนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่บุคคลที่ได้เรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยความรู้เหล่านี้ก็มาจากความเชี่ยวชาญของผู้มีประสบการณ์และมาจากการทำงานซึ่งผ่านการถอดบทเรียนไว้ให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้จริง”

SCG & SkillLane

ในด้าน ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า การเปิดคอร์สจะทำให้องค์กรได้คนที่มีทักษะการทำงานตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเรียนรู้และการเข้าถึงสามารถทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

“ความร่วมมือกับเอสซีจีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการ Generate Content ที่มีคุณค่าให้คนทำงาน และยังเป็นการปูแนวทางไว้ให้องค์กรอื่นๆ ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่น่าสนใจไปสู่บุคคลทั่วไป และยังเป็นการทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ อย่างบูรณาการอีกด้วย”  ฐิติพงษ์กล่าวปิดท้าย:: Salika’s Say ::

ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรนด์การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในต่างประเทศได้รับความนิยมมาก เพราะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าถึงวิชาความรู้ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและข้ามแพลตฟอร์มอีกมาก เพราะภายใต้กรอบการทำงานยุคใหม่ หลายฝ่ายหลายองค์กรต่างก็มุ่งแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักคิด และทักษะที่ต้องการ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในและดึงบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 เข้ามาทำงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คอร์สเรียนออนไลน์มีฐานผู้เรียนเพิ่มขึ้น มีโมดูลใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง

ธุรกิจการศึกษาก็ต้องปรับตัวโดยการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีทั้งฟรีและไม่ฟรี เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเพิ่มการยอมรับในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน ธุรกิจการศึกษาที่ปรับตัวไม่ทันก็จะถูกดิสรัปต์ เพราะทุกวันนี้แต่ละประเทศ แต่ละสถาบันต่างก็มุ่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแก้ปัญหาสารพัดเพื่อสร้างความยั่งยืน ดังนั้น การมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน องค์กรหรือสถาบันการศึกษาก็ต้องวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเร่งพัฒนาทั้งองคาพยพให้เข้ากับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่วนตัวบุคคลเองนั้นก็ต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ หรืออย่างน้อย ทำความเข้าใจสิ่งที่เข้ามากระทบชีวิตหรือองค์กรของเราให้กระจ่างก่อน แล้วหาช่องทางเรียนรู้หรือฝึกทักษะต่อไป


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะใหม่ที่คนทำงานต้องรู้

ผลวิจัยไมโครซอฟท์ ย้ำ ความคิดสร้างสรรค์ คือทักษะสำคัญที่สุด ในโลกอนาคตที่ AI เป็นใหญ่

‘The Future of Jobs Report 2018’ บอกคุณได้ว่าอาชีพไหนที่จะมาแรง ทักษะไหนที่คนไทยควรเพิ่ม

‘จูเนียร์’ ที่มาพร้อม Multi-skills ’ แบบนี้สิที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ!