เต่ากินผักและเคี้ยวช้าๆ ช้าอย่างยิ่ง ไม่รีบ ไม่กลัวจะหมด มีใจสงบนิ่งอยู่กับผักที่เคี้ยวอยู่ในปาก


เต่า การใช้ชีวิต

เมื่อเต่ากินอิ่มแล้ว ก็หดหัวเข้าไปในกระดอง

พักร่างกาย ไม่เคลื่อนไหว คล้ายหรือพอกันกับการจำศีล

เพื่อลดการใช้พลังงาน ทุกส่วนของร่างกายจึงปราศจากความขัดแย้ง

เมื่อยามเคลื่อนไหว ก็เคลื่อนอย่างเชื่องช้า

ใบไม้แห้งที่ก้าวผ่านก็ไร้สรรพสำเนียง ไร้ความบอบช้ำ

ไม่มีอะไรเสียหายจากการดำรงชีพของเต่า

เต่า สัญญลักษณ์ เทียมถนอม

เมื่อภายในไม่เบียดเบียนตนเอง

ภายนอกไม่รุกรานก้าวร้าวชีวิตอื่น

ความสงบจึงเป็นเจ้าเรือน เต่าจึงมีอายุยืน

หากปรารถนามีชีวิตที่ยืนยาว

ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเยี่ยง ‘เต่า’


 วิสูตร สุจิระกุล ปรัชญา อุดมคติ

เรื่อง : วิสูตร สุจิระกุล